SJ, kundvård och snökaos …

snötåg feb10Tittade med intresse på morgonnyheterna i morse. I studion finns en jurist från Konsumentverket och en talesman från SJ.

Programledaren frågar om “vad som egentligen gäller avseende SJs resegaranti”? (dvs den ersättning som SJ lovat resenärer som drabbas av förseningar).

SJs representant tittar rakt in i kameran (dvs min morgon-TV) och säger att “SJ betalar inte ut några ersättningar överhuvudtaget i detta fall”.
“Men varför inte det”
frågar reportern lätt förvånat.
“För vi kan ju inte köra våra tåg ju”
blir svaret.

Som kund, konsument, tågresenär och skattebetalare frågar jag mig om det inte är just det som är meningen med en resegaranti? D.v.s. att man som kund ersätts när SJ inte kan köra sina tåg (överhuvudtaget eller med förseningar)?
Jag konstatera att Konsumentverkets jurist delar min uppfattning.

Intervjun avslutas med att SJs talesman säger “Men nu gäller resegrantin återigen. För nu kan vi köra tågen igen”!

Jag kan inte säga att innebörden av SJs resegaranti för mig som kund klarnat …

Comments are closed.