Hur mår världsekonomin egentligen?

Vi ser allt fler tecken på en återhämtning här i Europa. Men det finns faktorer som kan ställa till det rejält och rentav äventyra återhämtningen i västvärlden.
feb aeeg gruopDet är ett av flera budskap i en rapport från åtta europeiska ekonomer i den s.k. kallade AEEG-gruppen.  EEAG-rapporten har nyss presenterats, för nionde året i rad. I blickpunkten finns finanskrisen och dess efterföljder ( http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome/B-politik/70eeagreport/20PUBLEEAG2009/_publeeag2009?item_link=eeag_report_inhalt_2009.htm eller http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome ).

Det som ställer till problem i dagsläget är Grekland. Och det fastän Grekland är ett av de länder som råkat minst illa ut igreek flag feb10 finanskrisen. Grekland har istället ordnat sin egen kris genom att manipulerastatistik och överskrida lla tänkbara, och otänkbara, regler för dem som är med i euroområdet.

Även Irland, Storbritannien redovisar stora budgetunderskott liksom Spanien och Portugal. Skenande stadsskulder och budgetunderskott som växer sig gigantiska är inget angenämt secanrio.
Vår svenska ekonomi tillhör inte problembarnen. Med ett budgetunderskott på mindre än 3% och en statsskuld som är under kontroll ser det lovande ut för vilken regering som än tillträder efter valet i september.
Den 26 februari kom siffror som visar att statsfinanserna blir starkare än än man förväntade sig för bara ett par månader sedan.

feb 10 usa flagVärldens största ekonomi, den amerikanska, är i urusel form. redan före finanskrisen var många ekonomiska bedömare oroade över hållbarheten i USA offentliga finanser. Kostnaderna i hälso- och sjukvård samt i socialförsäkringssystemen riskerar att rusa iväg.
Den ekonomiska krisen har allvarligt försämrat de ekonomiska utsikterna för USA, menar ekonomerna bakom EEA-rapporten. I rapporten säger man att “mycket stora justeringar är nödvändiga”.

Deras råd är enkelt och entydigt: “Höj skatten, Mr. Obama”!
Det är nog inte vad presidenten vill höra, men ökade skatter på upp mot 10% av BNP måste, enligt EEAG-ekonomerna, till för att ekonomin i amerika skall bli långsiktigt hållbar. Fortsättning lär följa!

Källa: SvD och AEEG-report

Comments are closed.