e-handeln ökar succesivt – hur påverkar det Dig / er?

Enligt nya siffror från Posten (Distanshandeln idag 2010) fortsätter e-handeln att växa och den har mer än fördubblats de senaste fem åren.

Idag omsätter distanshandeln 28 miljarder kronor i Sverige och tillväxten är sedan lång tid starkare än inom den traditionella handeln. Av den totala detaljhandeln utgör e-handeln dock endast 4,6%.

Postens egen bedömning är att man kommer att nå 8-10% inom de kommande fem åren.

De varor som är vanligt att handla på nätet är. Kläder och skor, hemelektronik, böcker, skivor / film samt heminredning.

Hur kommer just Din / er verksamhet att påverkas av detta? Vilka möjligheter ser Du?

Man kan inte längre förutse framtiden. Men man kan skapa den! Man bara genom ett aktivt och framsynt ledarskap baserat på fakta (Fact Based Management).

Comments are closed.