Vad gör 22% av alla i Småland varje vecka?

Jo, de besöker Facebook!

Och den siffran är den lägsta i landet!

Allt enligt en i veckan publicerad undersökning.

Comments are closed.