Vilken marknadspotential!

800 miljoner lämnar underklassen

Asiens snabbt växande medelklass liknar allt mer sin motsvarighet i väst och kommer inom 20 år att stå för nästan hälften av världens konsumtion, enligt en studie av Asiatiska utvecklingsbanken.

Förutsatt att den ekonomiska utvecklingen fortsätter ungefär som hittills kommer 800 miljoner människor de kommande två decennierna att ta steget in i medelklassen i Asiens utvecklingsländer, enligt bankens studie.

På utvecklingen må följa “stora utmaningar” men den kommer samtidigt att “öppna nya och aldrig tidigare skådade möjligheter för regionen och världen,” skriver banken, som också undersökt karaktärsdragen hos den redan i dag snabbt växande gruppen

Likheterna med västvärldens medelklass är tydliga. Den asiatiska medelklassen lär vara utbildad, bo i städer, skaffa färre barn och hysa mer liberala åsikter. De kommer att äta för mycket och motionera för lite, och vara sugna på att köpa saker som bilar, vitvaror, mobiler och datorer, enligt studien.

Kina och Indien lär, föga överraskande, producera flest medelklassmänniskor framöver, och spås ha en miljard vardera i kategorin 2030, då regionen i stort spås stå för 43 procent av den globala konsumtionen.

Rapporten omfattar i princip hela Asien utom Japan och Korea. Till medelklass räknas dem som dagligen spenderar mellan 2 och 20 dollar.

– 2030 tros större delen av befolkningarna i Asiens utvecklingsländer ha uppnått medel- eller överklass-status. Asien kommer att skifta från att vara en avgörande global producent till att bli en avgörande global konsument, säger bankens chefsekonom Jong-Wha Lee.

Stora sociala, politiska och miljömässiga konsekvenser spås av utvecklingen. Klimatförändring, miljöförstöring, kamp om vatten och mark, liksom stora hälsomässiga utmaningar är några av riskerna. Den övergripande bilden är ändå positiv, enligt banken.

 

Källa: DN, 22 augusti 2010
Länk: http://www.dn.se/ekonomi/800-miljoner-lamnar-underklassen-1.1156348

Comments are closed.