Har du råd att bli gammal?

20% av BNP! Så mycket måste EU-medborgarna spara årligen för att bibehålla sin levnadstandar som pensionär.

Försäkringsföretaget Aviva har tillsammans med Deloitte undersökt denna fråga på europabasis. Resultatet är nedslående och man rekommenderar radikala förändringar för att komma tillrätta med denna jätteutmaning.

Några konkreta fakta (apropå min förkärlek för Fact Based Management (Faktabaserat Ledarskap)):
– Med tanke på den snabbt växande gruppen pensionärer (bl.a. till följd av allt bättre sjukvård och ett överlag sundare leverne)
– Totalt måste européerna årligen spara 17.300 miljarder kronor (19% av BNP) för att få ihop till 70% av sin inkomst vid pension.

Vad skulle olika åtgärder innebära?sep10 pensionär
– O m  alla EU-medborgare skulle arbeta ytterligare 10 år skulle det innebära att gapet minskade med 7.600 miljarder kronor.
– O m  vi alla skulle nöja oss med en 50% lön (levnadsstandar) på ålderns höst (hur känns det?) skulle det ändå lämna en brist motsvarande 6.100 miljarder kronor.

“Vi kan inte längre ignorera det faktum att en längre livslängd för med sig nya utmaningar för myndigheter, individer och industrin”, säger Avivas VD Andrea Moneta.

Allra värst ser läget ut i Storbritannien. Där måste sparandet öka med 3.457 miljarder kronor per år. Det är hela 26% av BNP! Och då når man ändock bara upp till en 70%-ig pensionsnivå. Sparandet innebär nästa en tredjedel av varje hushålls samlade inkomster före skatt. Tyskland har en liknande situation där underskottet motsvarar 24% av BNP.

Ska det inte bli skönt att bli gammal?

One Response to “Har du råd att bli gammal?”

 1. Ulf Björklund Says:

  Hej,

  Mot bakgrund av ovanstående och http://www.rtk.sll.se
  Under “Statistik”:
  Befolkningsprognoser, Migration och demografi

  så planerar jag just nu för ålderdomen – se gärna mina tankar och planer i separat mail, som jag sänder till dig Johan.

  Hälsningar

  Ulf