Hot mot Halloween

Posted in Aktuellt, Allmänt on October 24th, 2010 by admin

okt10 HalloweenÅrets pumpaskörd har drabbats av problem, rapporterar lantbrukstidningen ATL på nätet.

Pumporna som säljs under hösten skördas redan under augusti och läggs sedan i lager.
Men i år har man stött på problem. Både öländska och skånska odlare har upptäckt att pumporna rasar ihop och börjar ruttna innan de kan säljas.

Att pumporna ruttnar tros bero på att de mognade ovanligt tidigt. Även större angrepp av bladmögel kan ha påverkat pumpakvalitén.

Källa: DN, 24 oktober 2010

Sämst i Norden på sociala medier

Posted in Aktuellt, Digitalisering / Internet on October 22nd, 2010 by admin

TeliaSonera visade i en nyligen gjord undersökning att svenska företag är sämst i Norden på sociala medier. Jämfört med större amerikanska bolag är vi på u-landsnivå.

1912834737”Hur ska svenska företag kunna konkurrera när man inte hänger med i vad som händer? Det borde vara en strategisk ledningsfråga att medarbetarna varje dag får tillgång till de senaste nyheterna inom sina respektive områden. Med moderna verktyg som telefoner med internetkoppling kan medarbetarna till och med klara av nyhetsbevakningen på väg till jobbet eller till ett möte, samtidigt som den känns rolig och värdefull”.

Att fortsätta som i dagsläget, där några få ambitiösa early adopters till medarbetare ad hoc står för större delen av den strategiska nyhetsbevakningen och kunskapsinhämtningen är en affärsrisk. Genom kunskapen de inhämtar via nättidningar och industribloggar liksom branschkontakterna de knyter genom Twitter blir de mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

 Vilken är ditt företags strategi när de slutar?

Det tog Apple tre år!

Posted in Aktuellt, Allmänt, Strategy implementation / Strategiimplementering on October 21st, 2010 by admin

Jag skrev för några dagar sedan om skillnaden på företag “som ser saker hända” och de som verkligen “får saker att hända”.

I den senare kategorin får man ju onekligen placera Apple. Läs mer här nedan om hur man lyckades bli större än Sony Ericsson på mobilmarkanden på bara tre (3!!) år:
http://di.se/Artiklar/2010/10/21/218026/Apple-forbi-Sony-Ericsson/

Sveriges universitetsprogram med bäst betalt efter examen.

Posted in Aktuellt, Allmänt on October 21st, 2010 by admin

Man hör ju ständigt diskussionerna om vilka utbildningar som är bästa i landet. Ett sätt att se på frågan är naturligtvis att låta marknadskrafterna avgöra. Med andra ord. Vad betalar sig bäst?

Teknikutbildningarna på framför allt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm dominerar stort i topplistan över programmen som ger bäst betalt på första jobbet. Listan är sammanställd av jämförelsetjänsten Högskolekvalitet.

I topp tronar emellertid ekonomprogrammet på prestigefyllda Handelshögskolan i Stockholm. Där fick studenterna efter examen 2008/2009 i snitt 30.000 kronor i ingångslön.

Men ser man till vilka utbildningar som är mest jobbsäkra rasar Handelshögskolan i rankningen.okt10 HHS
76 procent av Stockholms nybakade handelsstudenter uppgav att de fått ett jobb som är minst i nivå med utbildningen.
Det renderar en föga smickrande 44:e plats i rankningen över flest nyutexaminerade till kvalificerade jobb.

Byggingenjörsutbildningen i Halmstad och Handelsekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar hör till de utbildningar där fler än nio av tio studenter gick direkt till en kvalificerad tjänst efter examen.

Bakom Högskolekvalitet står arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

Jämförelsetjänsten, rankar bland annat ingångslöner, jobbchanser och utbildningarnas samverkan med näringslivet utifrån telefonintervjuer med 3.000 studenter, enkätsvar från ansvariga på 420 program vid universitet och högskolor samt statistik från databasen Ladok.
(BILD)

Undersökningarna omfattar inte alla Sveriges utbildningsprogram.

Främst är det utbildningar inom teknik, samhällsvetenskap, naturvetenskap och humaniora samt juridik och ekonomi som undersökts. Läkar-, sjuksköterske- och lärarutbildningar är exempel på program som inte tagits med i jämförelsen.

Källa: DI, 14 oktober 2010

Vem vill ha krympt hjärna?

Posted in Aktuellt, Allmänt on October 20th, 2010 by admin

Promenera mera, så förhindrar du att din hjärna krymper. Det i sin tur minskar risken för demenssjukdomar när du blir äldre. Det hävdar amerikanska forskare i en ny studie. I studien, som publiceras i tidskriften Neurology, granskades 299 vuxna personer med en genomsnittsålder på 78 år.

De har undersökts vid tre tillfällen med några års mellanrum. Hjärnvolymen mättes med hjälp av magnetröntgenbilder
Hjärnan krymper normalt med tilltagande ålder, vilket i sin tur ofta leder till sämre minne, sämre fattningsförmåga och kan ge upphov till alzheimer och andra demensrelaterade sjukdomar.

Det har spekulerats om att fysisk aktivitet skulle kunna minska förlusterna men bevis har saknats. Nu visar analysen av det nya materialet att hypotesen stämmer – hjärnvolymen påverkas relativt kraftigt av den fysiska aktiviteten. Hjärnan krympte betydligt mindre hos dem som promenerade minst nio till tio kilometer per vecka jämfört med de personer som rörde sig mindre eller satt stilla större delen av tiden.

Forskarna kunde också påvisa att de som bevarat sin hjärnvolym hade bättre kognitiv förmåga. Risken för att drabbas av minnesproblem halverades.
Det kan verka förvånande att promenader eller annan fysisk aktivitet påverkar hjärnans storlek, men stämmer bra överens med andra studier som antytt att kroppsrörelse påverkar våra celler positivt. Detta gäller uppenbarligen även hjärnceller.
Intressant nog räcker det med ganska måttlig aktivitet. De som promenerade väldigt mycket, mer än 15 kilometer per vecka, hade inte bättre värden än personerna som nöjde sig med nio kilometer.

Forskarna anser att resultaten bevisar att många människor skulle kunna förbättra sin mentala kapacitet och leva bättre liv om de rörde sig regelbundet. Det finns i dag inget effektivt medicinskt motmedel mot alzheimer. Att gå en dryg kilometer om dagen är kanske det bästa man kan göra för att hålla sjukdomen borta.

Källa: DN, 16 oktober 2010

Russian spa

Posted in Aktuellt, Nonsens, sport, skämt m.m. on October 19th, 2010 by admin

Russan spa

Apple överträffade förväntningarna. Igen!

Posted in Aktuellt, Allmänt on October 19th, 2010 by admin

Apple redovisar en vinst för räkenskapsårets fjärde kvartal på 4:64 dollar per aktie (1:82). Det kan jämföras med analytikernas snittprognos som låg på 4:10 dollar per aktie, enligt Bloomberg News.

Försäljningen landade på 20,3 miljarder dollar (9,9), här låg analytikernas förväntningar på 18,9 miljarder dollar

Apple sålde 9,05 miljoner enheter Ipod, vilket motsvarade en nedgång med 11 procent jämfört med samma period förra året. Bolaget sålde 14,1 miljoner enheter Iphone, vilket var en uppgång med 91 procent.
Försäljningen av Mac-datorer uppgick till 3,89 miljoner enheter. Försäljningen av Ipad var 4,19 miljoner enheter.Bruttomarginalen var 36,9 procent.
okt10 AppleApple spår att intäkterna för det första kvartalet blir runt 23 miljarderdollar, jämfört med väntade 22,3 miljarder dollar.

Resultatet under första kvartalet spås bli runt 4:80 dollar per aktie, jämfört med väntade 5:03 dollar per aktie.
Källa: DI, 19 oktober 2010

Hur vinner Du mot stressen?

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on October 19th, 2010 by admin

 

  1. Sov! 7-9 timmar / natt är en ”friskfaktor”.
  2. Våga säga nej!
  3. Fysisk aktivitet.
  4. Sänk ambitionsnivån.
  5. Sätt av tid till att göra ”ingenting”.
  6. Tro på din egen förmåga.
  7. Ta ledigt på fritiden.

 Källa: Karolinska Institutet, oktober 2010

Medarbetarkartläggning! Igen?

Posted in Aktuellt, Fact Based Management, Leadership / Ledarskap on October 18th, 2010 by admin

http://www.3s.se/3s/medarbetarundersoekning-30

Glöm och gå vidare …

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on October 18th, 2010 by admin

Det är ju en del av den mänskliga naturen, eller hur? Och tur är väl det. Eller?
Vi har alla drabbats av sorger, otäckheter och situationer som vi ofta relaterar till i form av “det kommer att förändra mitt liv för alltid”.
Men med handen på hjärtat, visst är vi väl oftast tillbaka i samma hjulspår som tidigare ganska fort? Det sägs att just denna “förmåga” att skaka av sig och gå vidare är en del i förklaringen till den mänskliga rasens överlevnad.

Kom att tänka på just detta när jag i morse bläddare igenom dagens Svenska Dagbladet.
På första sidan i Näringslivsbilagan kan man läsaokt10 wall street följande:
Bonusfest! Svindlande summor. För exakt två år sedan rasade den globala finansmarknaden samman – nu flödar bonusarna på Wall Street igen. I år ökar de till fantasisumman 942 miljarder svenska kronor. Det motsvarar ungefär hälften av den totala lönesumman i Sverige under detta år.

I den branschen är i alla fall minnet kort!