Förstör Facebook för företagen?

Det kan tyckas vara en relevant fråga med tanke på Facebooks enorma framgång.

vD frågade Ann-Charlotte Kjellberg, riskansvarig på SAS Institute. Hon anser att dagens företag måste göra mycket mer för att minska de operativa riskerna som kan komma via konsumenternas ökade inflytande på sociala medier.

“Företagen måste se sociala medier som en ny företeelse och det gäller att företagen förstår dem och lär sig att utnyttja dem” säger Ann-Charlotte.

Vad bör då företagen i första hand fokusera på?
“Man måste utnyttja de sociala medierna mer än vad man gör idag. De bör läsa vad som skrivs på olika Internetsidor, och svara på negativ kritik, det tror jag att man tjänar mycket på”
Se gärna den kritik jag framfört i tidigare blogginlägg avseende t.ex. Folksam och Georg Jensen. Inga svar här inte! Okunskap, bristande förståelse eller helt enkelt ytterligare exempel från dessa företag på deras svaga ledarskap och bristande förståelse för kundvård och dess betydelse?

Avslutningsvis, kan de sociala medierna även medföra goodwill till företagen?
“Ja absolut, när ett företag gör något bra sprids informationen väldigt snabbt till väldigt många människor”

Hur arbetar ni med dessa frågor? Ser ni de sociala medierna som ett hot eller en möjlighet? Var ligger det operativa respektive strategiska ansvaret för dessa frågor i er organisation? Skriv gärna och berätta!

Comments are closed.