Utsikter för 2011

Sitter en stekhet onsdagmorgon på ett Internetcafé i Thailand och läser om försiktigt positiva utsikter inför det kommande året:

Den svenska exporten växer med 7 procent, räknat i volym, under 2011. Det spår Exportrådet i en ny prognos. Under 2012 blir ökningen 6 procent, tror rådet.

Exportrådet räknar också med att kronan successivt stärks mot euron. Det beror på att ränteläget ser ut att bli högre i Sverige än i euroländerna.
– Tillväxtmarknaderna kommer att fortsätta växa, men inte lika snabbt som tidigare, säger Mauro Gozzo, chefsekonom på Exportrådet.

Han räknar med en långsam återhämtning i USA och att Tyskland leder återhämtningen i Europa.
– Den globala återhämtningen fortsätter, men USA tar vid som lok, säger Gozzo.

Han anser även att om Riksbanken fortsätter att höja räntan vid nästan varje möte, samtidigt som Europeiska centralbanken lämnar sin ränta oförändrad, så är vi snart ute på osäker mark.

På frågan om Riksbankens höjningar är ett problem för de svenska exportföretagen svarar Gozzo:
– De kan bli ett problem om kronan därmed förstärks, och då kommer det att snabba på en strukturomvandling som vi kanske inte vill ha, när arbetslösheten är hög.

Källa: DN, 21 december 2010

Comments are closed.