USA nere för räkning?

När jag får möjligheten att föreläsa kring de nya förutsättningar som vi står inför i dagens näringsliv i Sverige talar jag om ett antal områden som redan idag påverkar oss, och i vissa fall redan har förändrat våra förutsättningar drastiskt, men framförallt om vilka utmaningar vi står inför under de kommande åren.

Syftet är att hjälpa mina uppdragsgivare att fullt ut förstå, och inte minst förankra internt, behovet av allt snabbare förankring av fattade beslut (”strategiimplementering”) och nödvändigheten av kontinuerliga förbättringar / ständig utveckling.

Vi ser en rasande snabb teknikutveckling, nya möjligheter via Internet, en förskjutning av konsumentpopulationen (år 2050 kommer 86% av jordens kunder att finnas inom de s.k. tillväxtmarknaderna), förändrade marknads- och konkurrensförutsättningar men framförallt allt snabbare förändrade kundpreferenser.

Allt detta kommer att ställa helt nya krav på ledarskapet. Idag och imorgon!

Ytterligare ett område jag talar om är utvecklingen i Kina. Och hur den totalekonomiska maktbalansen snabbt håller på att förskjutas från USA till Kina.

Läs gärna mer om detta här:

Om tio år går världens största ekonomi under. Sedan axlar Kina rollen som världsledare. Den danske forskaren har sett in i framtiden och vet hur det kommer att gå till.

jan11 USAUSA befinner sig i en större ekonomisk kris än vad Grekland gör. Det menar den danske forskaren Jørgen Ørstrøm Møller som menar att USA går i konkurs inom tio år om rådande utveckling fortsätter. Det säger han i en intervju med den danska ekonomisajten businuess.dk.

– Endast USA:s räntebetalningar kommer att växa från dagens 10,8 procent av statsbudgeten till 20 procent år 2020. Det går inte ihop. Det är omöjligt att förstå varifrån alla de pengarna ska komma, säger Jørgen Ørstrøm Møller.

Han pekar på de amerikanska delstaterna som är ett starkt argument för sin tes. 48 av 50 delstater kan idag inte finansiera sina kostnader.

President Obamas hemstat Illinois, med Chicago som största stad, kan endast i rådande kristider endast finansiera 55 procent av sina kostnader.

Jørgen Ørstrøm Møller siar att USA som har stora skulder till Kina kommer behöva be folkrepubliken att skriva av en del av sina lån till amerikanerna som rena förluster.

Annars kommer USA:s tillväxt under flera kommande år att vara så låg att Kinas viktiga USA-export inte längre blir lönsam.

– Men Kina kommer att ta betalt för att skriva ner skulden i USA. Kina kommer till exempel kräva att dollarn inte längre ska vara en internationell reservvaluta och att USA ska minska sin närvaro i Asien. Då får vi ett försvagat och förödmjukat USA med få resurser. Det kommer att leda till en värld där ingen tar ansvar, eftersom det kommer dröja många år innan Kina kan ta över rollen som världens ledare. Från ett utifrånperspektiv ser Kina starkt ut men landet är svagt till följd av interna problem, säger Jørgen Ørstrøm Møller.

Men USA:s 300 miljoner invånare blundar inför problematiken.

– Självinsikten om detta är praktiskt taget noll. Alla tror att det bara är ett tillfälligt stopp på en konjunkturskurva. Det spelar ingen roll om det är demokrater eller republikaner vid makten. För det finns ingen politisk vilja att lösa problemet från något av partierna, säger Jørgen Ørstrøm Møller.

Källa: Affärsvärlden, 26 januari 2011

2 Responses to “USA nere för räkning?”

  1. Kaj Å Says:

    Skrämmande läsning…

  2. Peter Hård Says:

    Och redan för två år sedan spådde magazinet business week att amerikanska företag på kort sikt skulle tvingas sänka sina priser med 40% för att överleva och hur blev det med det?