Unga ställer nya krav på jobbet

Forskaren (Stockholms Universitet) Anders Parment berättade i DI att det varumärke företaget har som arbetsgivare blir allt viktigare, särskilt i mötet med unga som ställer nya krav på jobben.

Enligt den senaste kartläggningen genomförd av Universum är unga idag allt mer medvetna om fördelarna med ett starkt varumärke och söker sig till dessa. “Det är därför viktigt att man kommunicerar vad man står för som arbetsgivare” säger Anna Dyhre på Universum.

“Varumärket ska vara i klang med företagets affärsplan“, fortsätter hon. Detta är något jag verkligen kan stryka under på. I mitt arbete med att säkerställa mina uppdragsgivares affärsplan, både kort- och långsiktigt, fokuserar vi detta som en mycket viktig del i själva strategiimplementeringen, d.v.s. hur de strategiska besluten omsätts i praktiken. Om inte detta lyckas, och det mer tids- och kostnadseffektivt än konkurrenterna, finns ingen möjlighet att nå, eller behålla, en ledande position i dagens konkurrensutsatta omvärld.

Min erfarenhet är att det fortfarande råder mycket stora brister hos många företag vad gäller kunskap och förmåga att “gå från ord till handling” (implementera de strategiska besluten) tillräckligt snabbt och kraftfullt. Och då inte minst i att löpande målsätta, mäta och följa upp hur väl de väsentliga budskapen är dels förankrade, dels omsätts i praktiken i dialogen med kunderna / marknaden.

Läs gärna mer om hur vi kartlagt hur detta funderar i svenskt näringsliv i den senaste StrategiBarometern (www.3s.se)

Tillbaka till Anna och Anders slutsatser:
“De här personerna (dagens unga på arbetsplatsen) har fått individuella utvecklingsplaner sedan dagistiden. De vill ha det på jobbet också”.

När vi hjälper uppdragsgivare runt om i världen att designa medarbetarkartläggningar som hjälper dem att driva affären, utveckla sin lönsamhet och implementera sina strategiska beslut är detta en väsentlig fråga att både definiera, målsätta, mäta och följa upp. Alldeles för få företag gör det! Och när man gör det, sätter man inte den rätta strategiska fokusen på frågan. Det är ett av skälen till att många HR-chefer känner en frustration över att “deras projekt” – den årliga medarbetarkartläggningen – inte får den plats och det engagemang den borde ha.

Finns det några klara trender i vad som lockar dagens unga? Ja visst! Storstaden, och då framförallt Stockholm, drar allt mer! Lika tydligt är det att internationellt arbete och resande i jobbet lockar mindre. “Förut var mycket resande en biljett till den fina världen. dagens unga har redan rest så mycket och om de ska resa vill de välja själv vart”.

Jo, så är det nog! Träffade två unga danskor på Khoan Road i Bangkok för några veckor sedan.  De bar på varsin stor ryggsäck. På ryggen. Och en lika stor på magen! Ur en av ryggsäckarna stack det upp ett par väl använda simfenor.
Jag frågade var de varit. Dom berättade, fulla av entusiasm, att man först åkte till SydAfrika. Sedan hade man rest runt i SydAmerika i två månader. Efter det hade man “slappat” ett tag på Fidji och nu prickade man av land efter land i Sydostasien. Känner jag kanske till något bra Guest House på Khoasan Road? Jag var glad att kunna hjälpa till.

Jo tack, tiderna är annorlunda! Och nya generationer ställer nya krav på ledarskapet! Hur väl lyckas ni med det? Vet Du (“Management By Facts”)? Eller är det så att Du bara tror att Du vet (“Management By Hope”)?

Comments are closed.