Allt snabbare förändringar

Jag talar ofta om utmaningarna i att verkligen förstå hur snabbt både marknads- och kundförutsättningar förändras. Att mäta, målsätta och följa upp förståelsen internt (läs gärna mer här ) är idag en förutsättning för framgångsrik strategiimplementering (läs mer här). Här kommer ytterligare exempel på att vi har en stor potential att utveckla vår förståelse för de allt snabbare förändrade marknadsförutsättningarna.

Den Asiatiska Utvecklingsbanken uppskattar att redan inom 18 kommer den asiatiska medelklassen att stå för 50% av världens totala konsumtion.

Hur hanterar det svenska näringslivet denna utmaning?

Carl-Olof By, Industrivärldens representant i Ericssons valberedning, säger: ”Ju större betydelse de asiatiska marknaderna får för svenska företag, desto mer asiatisk kompetens i de svenska bolagsstyrelserna”.

Trots det finns det idag bara tre (3!!!) asiatiska styrelseledamöter i de svenska börsbolagens styrelser. Mycket snack på liten verkstad …

Comments are closed.