Har du en tillräckligt snabbfotad organisation?

Näringslivet förutsättningar förändras snabbare än någonsin tidigare. Låt mig ge tre konkreta exempel:

1. Det tog Apple 33 månader att sälja fler mobiltelefoner än Sony-Ericsson.
2. Inom mindre än 20 år kommer 56% av världens samlade köpkraft att utgöras av den asiatiska medelklassen (se tidigare blogg).
3. Ingen på Telia hade för 10 år sedan trott att man skulle kunna ringa till andra sidan jorden gratis (sedan kom Skype …).

Och Nokias nya koncernchef säger att en av orsakerna till Nokias besvärliga situation är ”att det tagit Nokia längre tid att fila till en power point presentation än det tar för kineserna att ta fram en ny mobiltelefonmodell”.

Listan på händelser och faktorer som styrker tesen att allt går fortare än någonsin tidigare kan göras oändligt lång (för den som mot förmodan inte tror att detta är sant).

Vilka företag klarar av att nå, och behålla, en ledande position vid dessa marknadsförutsättningar? Jag brukar tala om 6-7 nyckelfaktorer. En av dem är att vara ”action orienterade”. Då allting omkring oss förändras allt snabbare måste företagen bli snabbare, dvs mer ”actionorienterade”. Och det gäller allt! Ny produkter och tjänster måste fram snabbare. Och de måste lanseras snabbare. Vi måste ta beslut snabbare och vi måste implementera våra beslut och strategier mycket fortare än för bare fem år sedan.

Frågan är om alla verkligen förstår detta? Och nästa fråga är om ni har rätt förutsättningar? Inte minst vad gäller ledarskap och företagskultur? Vet du det (Fact Based Management)? (läs gärna mer här). Eller tror du att du vet (d.v.s Management By Hope”)?

På detta högintressanta, och faktiskt direkt avgörande tema, läste jag häromdagen följande artikel om hur statusen är bland de svenska börsbolagen (Faktabaserat):

Svenska börsföretag har drabbats av beslutsångest efter finanskrisen, och storföretagen är mycket trögrörliga just nu, vilket kan bromsa tillväxten. Det visar den senaste Säljindikatorn.
Två av tre börsföretag anser att det är högsta prioritet att skapa en mer snabbfotad organisation med kortare beslutsvägar under 2011.
De svenska börsföretagen har drabbats av trögare beslutsprocesser efter finanskrisen. Det visar Säljindikatorn från PMP Marknadskonsult som görs bland börsföretagens försäljnings- och marknadschefer, om förändringsbenägenheten och anpassningsförmågan (business agility).

PMP har analyserat svaren och funnit några frågor som flertalet företags ledningsgrupper tar upp som utmaningar: I en majoritet av börsföretagen måste besluten förankras högre upp i organisationen efter finanskrisen. 74 procent av alla svenska börsföretag anser att svenska storföretag (large cap på börslistan) har alldeles för trögrörliga organisationer. 82 procent bland de här storföretagen anser själva att de är alldeles för trögrörliga.

Två av tre stora börsföretag anser dessutom att det är högsta prioritet för 2011 att skapa en mer snabbfotad organisation.

Finanskrisen 2008 innebar att bromsarna slog till mot investeringar och en kostnadsjakt inleddes från högsta ledningen i företagen.
–Folk längre ned i organisationen fick inte fatta beslut om inköp och kostnaderna skulle dras ned, samtidigt med uppsägningar, säger Mikael Julher, vd för PMP Marknadskonsult.

Och toppstyrningen hänger kvar och ligger som en våt filt över många storföretag, visar undersökningen. Mikael Julher ser att beslutsångesten slår mot de svenska börsföretagens tillväxt i den hårdnande globala konkurrensen.

–Allting går så oerhört snabbt just nu i de flesta branscher så det är mycket oroande att svenska börsföretag inte tycks anpassa sig efter den verkligheten, säger han. Han framhåller att framtidens vinnare är de företag som har förmågan att tidigt identifiera omvärldsförändringar och snabbt agera på dem. För det krävs korta beslutsvägar och stor handlingskraft.

–Stora företag är trögrörliga och har alltid varit det även om det förvärrades efter finanskrisen, men det kan bli ett verkligt problem när nya modernare företag dyker upp, både inhemska och utländska, säger han och fortsätter:
–Och nu kommer snabbfotade kinesiska och indiska företag och konkurrerar och där går det undan.
Han tar som exempel att kinesiska Huawei, som växer i Sverige, har rekryterat uppemot 300 ingenjörer från konkurrenten Ericsson i Kista.

I det längre perspektivet tycker Julher att företagen måste fundera på hur de stora trögrörliga svenska börskolosserna ska möta den globala konkurrensen.
Svenska företag har kompetensen och bra produkter, men måste ha mindre trögrörliga organisationer.
En människa som får direktiv uppifrån blir rädd att fatta felaktiga beslut och blir otrygg, det är därför som företagen fortfarande är så toppstyrda trots att de klarade finanskrisen, menar Mikael Julher.

Många storföretag har medarbetare som inte är tillräckligt trygga och som inte får använda sin fulla potential och undersökningen visar att det kan handla om så många som åtta av tio företag.
–Medarbetarna i storföretagen måste få en större möjlighet att ta ansvar för resultatet, men för att våga ta ansvar måste de känna en trygghet i det, och att man får göra fel. Det är en ledarskapsfråga. Toppcheferna måste få folk ute i företagen att våga fatta beslut igen.

Källa: SvD, 27 april 2011

One Response to “Har du en tillräckligt snabbfotad organisation?”

  1. Micke Darmell Says:

    Detta är huvudet på spiken! Jag träffar allt fler organisationer som blir allt mer hierarkiska. “Allt” skall gå genom vd. Jag har mött börsföretag som har gjort sitt bästa kvartal någonsin ändå inför anställningsstopp och att alla ny anställningar skall gå genom vd! Följden blir också att mellancheferna tappar engagemanget “för det spelar ju ingen roll vad vi tycker” eller “de verkar inte lita på oss trots att det går bra”.

    Det finns en enorm rädsla i många svenska organisationer idag som kommer få konsekvenser. Vi håller på att glömma bort den viktigaste resursen medarbetaren. Ledare glömmer bort att alla människor vill väl med rätt förutsättningar. Vi styrs allt mer av excel arken och av rapporteringar. Många få lägga mer tid på varför inte målen nås istället för att jobba med hur de skall nås.

    Skaffa dig en trevlig Valborg Johan!
    Micke