Förändrade krav på HR-avdelningen

Ledarskap förändras daligen. Detsamma gäller kraven på ledarskapet.

Det här förväntar sig företagsledare i Europa av sina HR-avdelningar under 2011. Undersökningen har genomförts av jobbsajten careerbuilder och omfattar 757 företagsledare i Sverige, England, Tyskland, Italien och Frankrike.

1. Bra utbildning
HR-chefen bör ha eftergymnasial utbildning för att på ett bra sätt kunna korrelera HR-funktionen med företagets totala prestation.

2. Konkretisering
29% vill att HR-avdelningen skall presentera konkreta initiativ som en del av affärsplanen.
Många vill också se den beräknade avkastning på varje initiativ.

3. Analys av konkurrenter
HR-cheferna förväntas ha koll på konkurrenternas rekryterings- och mer långsiktiga HR-strategi.

4. Lösningar
60% säger att man inte vill höra om några problem om de inte samtidigt får ett lösningsförslag. Flera chefer vill bara höra förslag på lösningar som är direkt kopplade till kostnader och intäkter.

5. Större kännedom om kunden

6. Ett internt perspektiv
44% vill ha mer information om företagets anställdas syn på sin arbetssituation och jobbtillfredsställelse.
21% vill kunna se vilka anställda som överträffar sina mål.

7. Riktlinjer för kommunikation
Tydliga kommunikation från HR-avdelningen efterfrågas av många.

8. Ökad flexibilitet

Källa: SvD, 8 maj 2011

Comments are closed.