Delegering för framgångsrikt ledarskap

Just tillbaka i Sverige igen efter en mycket intressant arbetsvecka i Bangkok.
Har bl.a. gjort klart med ett projekt tillsammans med Bangkok Post (Thailands äldsta och största tidning, ungefär som DN här hemma) där vi tillsammans kommer att kartlägga hur Thailändska ledningar arbetar med strategiska HR-frågor. Kartläggningen kommer att omfatta hundratals stora Thailändska företag och resultatet presenteras i samband med ett stort event i slutet av april. Jag kommer själv att vara huvudtalare, vilket verkligen blir både en upplevelse och utmaning.

Jag får ofta frågan “hur hinner du med allt”. Det enkla svaret är att “det gör jag inte”! Tyvärr! Men jag blir allt mer medveten om betydelsen av delegering för att frigöra tid för de mest väsentliga arbetsuppgifterna.

Här följer en artikel i ämnet:

En av de viktigaste sakerna man måste träna på i sin roll som chef och ledare är att delegera. Du hinner inte kontrollera och göra allt själv, och det kan till och med vara så att vissa saker finns det andra som gör bättre.

För att inte drabbas av alltför hög press och stor stress måste man som ledare helt enkelt se till att andra gör en del av arbetet. Och man måste våga lita på att de gör det lika bra som man skulle göra själv. Det sägs att skillnaden mellan en framgångsrik ledare och en riktigt framgångsrik ledare ligger i förmågan att delegera rätt saker och på rätt sätt.

Hur blir du bättre på att delegera?
I handboken Praktiskt Ledarskap kan man läsa att man bör gå igenom sina arbetsuppgifter och skapa ett helhetsgrepp om situationen. Börja med att ställa dig frågan: Vad är det jag inte hinner med och hur kan jag skapa tid till att fokusera på de saker som kräver mina ledarkunskaper?

Dela sedan in dina arbetsuppgifter i tre olika grupper:
• Uppgifter som måste utföras av mig som ledare och som inte kan delegeras.
• Uppgifter som kan delegeras utan åtgärd.
• Uppgifter som kan delegeras delvis eller efter en viss förberedelse.

Undvik de vanligaste misstagen
Det finns många fällor att ramla i och misstag att göra när man ska delegera uppgifter till sina medarbetare. För att undvika de vanligaste misstagen som chefer gör – ställ dig själv följande frågor:
• Klarar medarbetaren av uppgiften? Man bör förvissa sig om att medarbetaren har tillräcklig kompetens för att lösa problemet.
• Finns det tillräckligt med tid för medarbetaren att klara uppgiften? Överlämnandet tar tid och måste räknas in i tidplanen.
• Har medarbetaren fått tillräckliga befogenheter att lösa uppgiften? Att ge ansvar utan att ge mandat fullt ut gör att du i slutänden kommer att få lösa uppgiften ändå.
• Känner sig medarbetaren uppskattad? Man ger inte konstruktiv kritik, beröm och uppbackning i tillräckligt hög grad.
• Kommer vi att hinna leverera enligt tidplan även om vissa justeringar behöver göras? Man följer inte upp resultatet i tid.

Ibland är det just ledaruppgifterna som är det som skapar stressen, och ledaransvaret går aldrig att delegera bort. Att delegera rätt innebär att du ser över din arbetssituation och sorterar bort det som inte kräver ditt kunnande och din ledarkompetens. Men kom ihåg att bara skala av det som gör att du kan koncentrera dig än mer på din huvudsakliga uppgift: Att bli en ännu bättre ledare och chef!

Varför delegera?
! Få tid till att ägna dig åt uppgifter som det är viktigt att just du som ledare fokuserar på.
! Ge dina medarbetare möjlighet att utvecklas och få inflytande över arbetet.
! Utnyttja dina resurser på bästa sätt! Kanske någon annan löser problemet bättre än du?
! Låt organisationen växa genom att alla får delta, ta ansvar och bidra med något meningsfullt.
! Minska din egen stress genom att ha åtminstone en sak mindre att göra.

Källa: Praktiskt Ledarskap

One Response to “Delegering för framgångsrikt ledarskap”

 1. Micke Darmell Says:

  Något som blivit tydligt för mig efter 33 år i arbetslivet är att de bästa cheferna jag mött har varit ledare. Dessutom har de haft två gemensamma kompetenser.
  1. Empati
  2. De närmaste medarbetarna de har rekryterat har varit bättre än de själva på vissa områden. De har alltså varit vassa som coacher att bilda det rätta laget där dessutom alla får vara sitt “bästa jag”.

  Trevlig helg J!
  Micke, mötesevangelist