Attrahera rätt personal – en avgörande konkurrensfaktor!

Att vara en arbetsgivare dit folk vill komma – och sen stanna sägs vara prioriterat på företagen, trots de skakiga ekonomiska tiderna. Men de flesta har ingen tydlig plan.

En undersökning bland svenska företag gjord i september av PA Consulting group bekräftar bilden av internationella vd-undersökningar från tidigare i år:
Tre fjärdedelar tror att konkurrensen om arbetskraft kommer att öka de närmaste fem åren, trots det osäkra ekonomiska läget. När undersökningen gjordes 2009 uppgavs effektivisering vara det främsta målet för organisationerna, nu har det skiftat till kundfokus.
82 procent säger att de därför prioriterar arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och 66 procent att arbetet prioriteras på ledningsnivå. ”Man inser att man inte kan effektivisera om och om igen, nu måste man parallellt med nyrekrytering jobba med de medarbetare man har. Och för att lyckas bli bättre än konkurrenterna och ha ett äkta kundfokus måste man också ha lojal och motiverad personal,” analyserar Yngve Ralph, en av de ansvariga för undersökningen.

Källa: Sara Lomberg i SvD, 24 oktober 2011

Comments are closed.