Krisen tufsar till kaxig generation

Ta gärna del av Sara Lombergs artikel (i dagens SvD.se) om hur 80- och 90-talisterna ser på dagens arbetsmarknad:

Den ekonomiska krisen tvingar till och med den kaxigaste generationen att kompromissa. 80- och 90-talisterna är något mer ödmjuka på arbetsmarknaden 2011 än 2008, visar en ny global undersökning från PWC.

Tre fjärdedelar av de nyutexaminerade och unga anställda (upp till 31 år) i den globala undersökningen har svarat att de behövt göra kompromisser när de tog sitt nuvarande jobb.

När revisions- och konsultjätten Price Waterhouse Coopers för andra gången kartlägger akademiker födda på 80- och 90-talen, de som de kallar ”millenials”, på svenska ofta benämnda den nya generationen eller generation Y, är det fortfarande samma drivkrafter, framför allt den personliga utvecklingen, som står i centrum, men finanskrisen har satt sina spår.

2008 trodde 75 procent att de inte skulle ha fler än två till fem arbetsgivare under sin livstid. 2011 hade den siffran sjunkit till 54 procent medan 25 procent förväntar sig att ha sex arbetsgivare eller fler.

Och eftersom många gjort avkall på önskemål kring till exempel lön, förmåner och geografiskt läge när de sa ja till sitt nuvarande jobb är det också 38 procent som letar aktivt efter en ny roll och 43 procent som är ”öppna för förslag”. En situation som rapportförfattarna bedömer kommer att leda till en stor rörlighet när världsekonomin stabiliseras.

I Storbritannien uppger 72 procent att de var villiga att kompromissa med sin anställning på grund av den tuffa arbetsmarknaden för nyutexaminerade.

I tuffa tider kan man heller inte lägga lika stor vikt vid företagets rykte och csr (corporate social responsibility), även om parametrarna fortfarande är viktiga för de unga akademikerna. 2008 uppgav 86 procent att de skulle lämna en arbetsgivare vars verksamhet eller kultur inte stämde med de egna värderingarna. 2011 var det endast 56 procent som svarar ja på den frågan. 58 procent säger ändå att de skulle undvika att jobba i en viss sektor för att de inte gillar vad den står för.

Vilka sektorer det är skiljer sig mellan olika länder. 26 procent av kineserna vill till exempel inte jobba i försäkringsbranschen, hälften av afrikanerna vill inte jobba inom regerings- och offentlig verksamhet medan bank- och finanssektorn helst skulle undvikas av 30 procent av de schweiziska unga karriäristerna.

Källa: SvD.se, 15 januari 2012, Sara Lomberg
Läs artikeln här på nätet
Läs gärna fler artiklar av Sara Lomberg här

Comments are closed.