Tre saker som företagsledningarna borde fixa

Snabbhet är en nyckelfråga i dagens konkurrensutsatta marknadssituation. För att manövrera sin organisation snabbt och säkert krävs en hög grad av kommunikativ skicklighet. Men också en förståelse för att behovet av att förankra (implementera) de strategiska besluten är större än någonsin tidigare. Framgångsrik strategiimplementering (mer tids- och kostnadseffektivt än konkurrenterna) är en avgörande faktor för framgång. Ändock säger varannan svensk chef (enligt den svenska StrategiBarometern 2011 – läs mer på www.3s.se) att man i n t e lägger tillräckligt med tid och kraft på att få medarbetarna “med på tåget”.

Läs mer om detta ämna i Sara Lombergs artikel i SvD nedan:

Hygienfaktorer Bristen på kompetens seglar i globala undersökningar upp som en av företagsledarnas största utmaningar. Ändå blir man regelbundet förvånad över hur medarbetarna behandlas. Här är några grundläggande saker som kan vara bra att få ordning på.

Har företaget lyckats fånga en hungrig, nyfiken, kompetent och högpresterande person till bolaget? Ta då hand om henne eller honom och göra allt för att talangen ska stanna kvar. Sitter det en massa rädda chefer i vägen är det dags att göra sig av med dem eller att få dem att förstå vad som är bäst för företaget i framtiden. Kulturer som gynnar revirpinkande behöver moderniseras. Lika illa är det när mångåriga, erfarna, kompetenta medarbetare inte längre förstår sin funktion i organisationen. Visst, alla har även sitt eget ansvar för att forma sin roll och hitta motivation, men en smart och bra arbetsgivare coachar i den processen. Utvecklingsmöjligheter – både att få större ansvar och personlig utveckling – kommer högst upp i nästan alla undersökningar om vad akademiker främst vill ha ut hos en arbetsgivare. Och alla vill känna ett mål och en mening med det man gör. Svårare än så är det inte.

Okej, ni är pressade från högsta ledningen. Men ett säkert sätt att få medarbetaren att prestera sämre är att pressa och hota dem till abnorma stressnivåer. Förutom att de kommer att sova dåligt gör stress människan mindre kreativ och mindre produktiv. Motivationsföreläsaren Niclas Mårdfelt samlade tillsammans med den förre IBM-chefen Anders Torelm ihop erfarenheter från coachning, utbildning och intervjuer med över 1000 svenska chefer för att svara på frågan: ”Hur ska vi få människor att prestera mer på minskad tid med minskad stress?” De kom fram till att det grundläggande inte fungerade på ett enda företag. Två av huvudproblemen var att medarbetarna inte känner till syftet med sin tjänst och ett felaktigt ledarskap där cheferna inte tydliggör vad som ska göras eller vilka befogenheter någon har. Tydlighet och ett aktivt stöd från cheferna brukar däremot fungera alldeles utmärkt. Det är numera även bevisat att när anställda känner sig motiverade då ökar servicekvaliteten, kundnöjdheten, produktiviteten och de finansiella resultaten.

Det är turbulenta tider. Om ni måste organisera om och/eller skära ner på tjänster, gör detta på ett schysst sätt. Extra månadslöner hjälper, men främst handlar det om kommunikation.
Om medarbetarna:
1) förstår situationen
2) känner sig sedda
3) känner sig informerade och involverade blir de mycket mer välvilligt inställda.
Det är en win-win, de som tvingas sluta slipper känna sig arga och värdelösa. Och risken att att de spyr ur sig sin besvikelse över arbetsgivaren – både på nätet och i sitt privata nätverk – minskar.

Några saker som inte är okej: Att låta chefer med personalansvar stå utan information i en långdragen omorganisation. Att agera alldeles för sent trots varningssignaler, som direkta uppmaningar från missnöjda anställda. Och – även om tajmningen blir knivig i en omorganisation – degradera inte någon under föräldraledigheten. Det uppfattas som extremt mossigt.

Källa: SvD, januari 2012, Sara Lomberg
Läs artikelnm på SvD.se här

Comments are closed.