Förstår du hur dina kunders köpbeteenden förändras?

Befinner mig just nu i Bangkok. Har haft en halvdags möte med en potentiell uppdragsgivare. En del av vår halvdag handlade om hur den allt snabbare förändrade marknads- och konkurrenssituationen förändrar kundernas sätt att göra affärer, välja produkter och tjänster samt väljer sina leverantörer och / eller samarbetspartners utifrån andra kriterier än tidigare.
Det är samma situation överallt, oavsett om det handlar om B2B eller konsumentprodukter, kundernas köpbeteenden förändras snabbare än någonsin tidigare. Och vinnarna är de företag som fullt förstår hur detta påverkar deras framgång, både kort- och långsiktigt. Och precis som hemma i Sverige, handlar det i första hand om att verkligen förstå detta! Och precis samma diskussion hade jag förra veckan i Atlanta, USA, med ett företag med en ledande position i Nordamerika.
Se till att Du tillhör kategorin av företag som “får saker att hända” genom att ligga i framkant vad gäller att både förstå vad som händer med kundernas köpbeslut och vad som krävs i form av ett förändrat beteende i interaktionen med kunderna. Att implementera denna förståelse är en nyckel för framgång!
Min fortsatt dialog med den potentiella uppdragsgivaren här i Thailand handlar om hur vi tillsammans skall kunna mäta framgången i strategiimplementeringen både internt (via en utvecklad form av medarbetarkartläggningar) och externt (via strategiska kundkartläggningar). Slutprodukten blir ett system som möjliggör:
– målsättningar av nyckelbeteenden för framgång
– nyckeltal som ger en tydlig och mätbar indikation om framtida framgång
– möjlighet att styra på framtida nyckelmått (och inte som idag, enbart mäta framgången i form av historiska resultat (vinst, omsättning, marknadsandelstillväxt m.m.)).
– individuella mål för nyckelchefer
– möjlighet att styra ersättningssystemet mor vad som ger långsiktig framgång
Läs gärna mer om hur vi (www.3s.se) stöder uppdragsgivare i mer än 70 länder att mäta framgången i sin strategiimplementering här.

Läs mer om hur kundernas köpbeteenden förändras i nedanstående artikel från JaJaMag:

Smartmobiler har skapat nya researchmönster inför köp. Det vanligaste beteendet är att använda smartmobilen för att researcha och sedan genomföra köpet i en fysisk butik, enligt undersökningen 2011 Post-Holiday Recap från Google.
Hela 76 procent av de amerikanska konsumenterna researchade på nätet inför köp under julhandeln, enligt rapporten 2011 Post-Holiday Recap. Nätet var utan konkurrens den viktigaste informationskällan inför julshoppingen.

Allt fler använde smartmobilen under julhandeln.
– 12 procent av trafiken till detaljhandlares webbsidor kom från smartmobiler
– 9 procent av onlineköpen skedde från smartmobiler

Att handla direkt från smartmobilen är inte det vanligaste sättet att använda mobilen vid inköp för smartmobilägare.
– 47 procent researchade med mobilen, men genomförde sedan köpen i en fysisk butik
– 41 procent genomför köp från mobilen
– 37 procent researchar på mobilen och genomför köpen från en vanlig dator

Källa: JaJaMag, 15 februari 2012
Länk

Comments are closed.