Vattenbrist hot mot Kinas tillväxt

Brist på rent vatten är ett hot mot Kinas tillväxt. Kina gör i dag av med 600 miljarder kubikmeter vatten årligen och på många platser märks vattenbristen sedan länge.

Bristen på vatten har länge varit ett diskussionsämne i Kina. På torsdagen konstaterade den vice ministern för landets vattenresurser, Hu Siyi att situationen nu är så svår att den kan komma att påverka landets framtida utveckling.

Enligt Hu Siyi, som citeras av den statliga nyhetsbyrån Xinhua, använder Kina årligen tre fjärdedelar av landets hela utnyttjningsbara vattenresurser. Men föroreningar i floderna och exploatering av områden där det finns vattenreserver ökar belastningen.
Två av tre kinesiska städer lider av olika former av vattenbrist och närmare 300 miljoner boende på landsbygden saknar tillgång till rent dricksvatten, enligt Hu. Problemen på landsbygden har också ökat under senare år sedan vatten börjat transporteras till städerna.

Kinas kraftiga befolkningstillväxt under de senast 60 åren, då landet ökat med omkring 700 miljoner invånare, har satt en hård press på att få fram rent vatten. Och redan 1994 frågade sig tidskrifter som Scientific American och World Watch om Kina skulle komma att klara av att föda sin egen befolkning.

Medan Kina i dag står för 20 procent av världens befolkning har landet bara tillgång till 7 procent av världens vatten. För att klara bristen skulle Kina behöva tillgång till ytterligare 50 miljoner kubikmeter vatten årligen, skriver nyhetsbyrån.

Källa: Clas Swahn, Dn.se, 16 februari 2011
Läs artikeln på nätet här

Comments are closed.