Vi blir allt äldre …

När Fredrik Reinfeldt för några veckor sedan gjorde ett inlägg om behovet av höjd pesnsionsålder skapade det en het debatt. Här följer lite information (appropå Fact Based Management) i ämnet. Läs på och dominera debatten vid fikabordet!

Andelen svenskar över 65 år fortsätter att öka stadigt. Samtidigt kan den uppåtgående trenden i barnafödande nu vara bruten. En allt äldre befolkning utgör stora utmaningar för välfärden.

Statsminister Fredrik Reinfeldt startade en livlig pensionsdebatt nyligen när han i DN gjorde ett utspel om ett längre yrkesliv. Utspelet mötte stark kritik.
”De allra flesta av våra medlemmar orkar knappt fram till 60″, sa till exempel Kommunals ordförande Annelie Nordström enligt TT.

Oavsett tongångarna i den politiska debatten kvarstår faktum – andelen svenskar som är 65 år eller äldre ökar varje år. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån som publicerades på måndagen.

2011 var 19,0 procent av Sveriges befolkning över 65 år. Tio år tidigare var andelen 17,3 procent. SCB:s prognoser visare dessutom att åldersgruppen om bara fem år väntas ha ökat till 20 procent av den totala befolkningen. Men det dröjer ända till 2075 innan åldersgruppen 65+ utgör mer än en fjärdedel av befolkningen.
”Att finansiera pensionerna är inte den stora frågan här – den stora frågan är hur vi ska finansiera sjukvård och äldreomsorg i framtiden. Det är därför vi behöver vara fler i arbetskraften och det är därför de som ingår i arbetskraften måste jobba längre”, säger Tommy Bengtsson som är professor både i ekonomisk historia och i demografi på Centrum för ekonomisk demografi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Han berättar att pensionssystemet är konstruerat för att klara de påfrestningar som demografin utgör. Sjukvården är däremot inte det. En åldrande befolkning utgör alltså en stor utmaning för välfärden.
”Inte bara i Sverige utan ännu mer i Europa och på andra ställen i världen. Det är något man måste planera inför”, säger Tommy Bengtsson.

Men allt är inte nattsvart på demografihimlen. Tommy Bengtsson påpekar att vi sedan 1995 faktiskt redan är på väg mot en situation där förvärvsarbetare går i pension allt senare.
”Åldern då människor går i pension behöver inte öka riktigt så mycket som Reinfeldt sa, det räcker med att den ökar ungefär en månad per år och det gör den just nu. Men det gäller också att lagstiftningen hänger med”, säger han.

Inte heller Thomas Lindh, professor i arbetsmarknadsekonomi vid Institutet för framtidsstudier, tror att vi kommer att behöva arbeta så så särskilt mycket längre för att klara utgifterna för vård och omsorg.
“Inte för att behålla nuvarande standard. Problemen uppstår om man vill följa med i standardutvecklingen i till exempel vården”, säger han men påpekar att det inte är någonting han har räknat på själv.

I Sverige kan vi trösta oss med att vi alla fall inte är värst ute. Reuters rapporterade nyligen att 40 procent av Japans befolkning väntas vara över 65 år 2060. Dessutom krymper den japanska befolkningen. SCB:s prognoser visar att den svenska befolkningen kommer att fortsätta öka.

De senaste åren har barnafödandet i Sverige faktiskt ökat. 2010 fanns det i Sverige 99.131 barn som var under ett år, jämfört med 82.336 år knappt ett decennium tidigare. Men under 2011 föll födslotalen tillbaka igen med ungefär 3,2 procent. Effekten kan dock komma för sent.
”De här problemen kommer kanske vara som störst om 20 år och till dess hinner de som föds inte in i arbetslivet”, säger Tommy Bengtsson.

Källa: DI, 20 februari 2012
Läs hela artikeln på DI.se här

Comments are closed.