Svenskarna trivs allt sämre på jobbet

De senaste fyra åren har medelbetyget för hur medarbetarna jämför sin egen arbetsplats med den ideala arbetsplatsen fallit från 4,01 till 3,81 i undersökningsföretaget Netigates medarbetarundersökning. Sjunker gör även resultaten för hur man ser på den allmänna arbetsmiljön och aldrig tidigare har resultatet varit så lågt som i årets analys.
– Man känner sig mindre och mindre nöjd. Generellt sett är detta det sämsta resultatet vi har haft, även om det varierar bland de olika frågorna som har ställts, säger Lars Lindberg som är marknadschef på undersökningsföretaget.

I undersökningen ingår 31 företag och cirka 3500 anställda runt om i landet. Totalt undersöks åtta områden. Det som får sämst betyg rör den psykiska arbetsmiljön, ledarskapet och stress på arbetsplatsen.

Och det är just stressen som sticker ut.
– Det området får oroväckande lågt resultat i undersökningen. Har man mycket att göra och att det är stressigt på arbetsplatsen, då mår man sämre. Svenska chefer är bra på att ge utmaningar till medarbetarna, samtidigt ger det mer att göra och ett hårdare tryck, säger Lars Lindberg.

Cecilia Fahlberg, förbundsordförande för fackförbundet Unionen, är inte förvånad över resultatet. Unionen har gjort en liknande undersökning och precis som Netigates visar den att den psykosociala stressen ökar.
– Vi ser dels att stressen ökar men också att sjukskrivningar på grund av stress ökar. Vi måste arbeta för attitydförändringar och ta den mentala stressen på allvar om vi ska behålla vår konkurrenskraft i Sverige.

Enligt henne är det svårt att få svenska företag att uppmärksamma de problem som stress på arbetsplatsen skapar.
– I lagen finns krav på att man ska arbeta systematiskt och arbeta in processer i arbetet så att man kan uppmärksamma problem och hitta åtgärder. Det där haltar otroligt. Häften av företagen gör inte de riskbedömningar som krävs.

En annan faktor som både Netigates och Unionens undersökningar tar fasta på är medarbetarnas missnöje med ledarskapet på arbetsplatsen.
– Chefer och ledare har ett stort ansvar att hjälpa medarbetare med tydliga mål. Men också att själva föregå med gott exempel, att inte skicka mejl på en lördagskväll och sprida en förväntan att medarbetarna ska vara tillgängliga. Det förekommer mycket, säger Cecilia Fahlberg.

Källa: SvD, Kristoffer Törnblom, 25 februari 2012
Läs hela artikeln på SvD.se här

Comments are closed.