H&M populärast på Super Bowl 2012!

Posted in Aktuellt, Allmänt on February 7th, 2012 by admin

Sitter på mitt hotelrum här i Atlanta och läser mogontidningen.

Jag kan konstatera att Super Bowlfinalen i söndags fortfarande är den största nyheten här i USA. Inte minst då man (återigen) satte nytt tittarrekord. Inte minst pga Madonnas “Half time” show som drog drygt 111 miljoner tittare! Att sedan rapparen M.I.A., som visade ett långfinger under en knapp sekund, väcker den uppståndelse det gör här borta kan man som svensk inte förstå.

Appropå svensk och svenskt kan jag stolt konstatera att den mest populära reklamfilmen under hel Super Bowl (enligt Super Bowl Add Pole) är H&Ms film med David Beckham!
Se den här!
Med tanke på att årets Super Bowln slog alla tidigare rekord vad gäller pris per sekund för annonsörerna känns det som om H&M är på väg att få en bra pay-off på sin Beckhamsatsning!

Manligt och kvinnligt, eller …?

Posted in Aktuellt, Allmänt on February 5th, 2012 by admin

Kvinnors och mäns mentala förmågor skiljer sig på några områden. Olikheterna är genomsnittliga och små. Men de kan inte helt förklaras med kulturella faktorer.

En del debattörer använder könsskillnader i hjärnan – verkliga och inbillade – som argument för allehanda politiska åsikter, om allt från pappaledighet till kvinnors yrkesval. Andra vill inte att skillnader ska existera över huvud taget.
I motsats till några av de mer röststarka debattörerna har Agneta Herlitz i över femton år verkligen studerat skillnader mellan mäns och kvinnors kognitiva förmågor. Hon är professor i psykologi vid Karolinska institutet och forskar om minne och demenssjukdomar.
– När jag undervisar psykologistudenter blir en del upprörda när jag förklarar att det finns skillnader. Men som psykolog kan man behöva ta hänsyn till det, till exempel när man ska bedöma en hjärnskada.

Människor brukar ju inte hetsa upp sig över att män i genomsnitt är längre än kvinnor, påpekar Agneta Herlitz. Skillnaden mellan mäns och kvinnors kognitiva förmågor är mycket mindre än skillnaden i längd (se grafik).
Den största könsskillnaden finns inom det som psykologer kallar visuo-spatial förmåga. Det handlar främst om förmågan att orientera sig i det tredimensionella rummet. Män brukar i genomsnitt prestera bättre än kvinnor i ett test som går ut på att känna igen en figur som roteras i olika riktningar.
– Man kan jämföra den förmågan med att lätt och enkelt kunna sätta ihop en byggsats från Ikea, säger Agneta Herlitz.

En annan aspekt av den visuo-spatiala förmågan är det som i dagligt tal kallas för lokalsinne. Män presterar i genomsnitt bättre om uppgiften går ut på orientera sig i en labyrint, eller i en skog med en massa tallar som ser ungefär likadana ut allihop.
Men om det finns riktmärken att lägga på minnet – som i ett mer varierat landskap eller en stad där det finns statyer, parker och olika slags hus – upphör könsskillnaden nästan helt. Kvinnor tenderar att orientera sig genom att lägga sådana riktmärken på minnet.

I test som mäter det så kallade episodiska minnet brukar kvinnor vara bättre.
– Det episodiska minnet är att resa i tid och rum. Till exempel att komma ihåg vad som hände på julafton för tre år sedan: vad som stod på bordet, vilka som var med och vad de fick för julklappar.

Resultaten varierar lite beroende på vad försökspersonen ska komma ihåg i testet. Men kvinnor är definitivt bättre på att memorera ordlistor och även på att komma ihåg mänskliga ansikten.
Agneta Herlitz har själv påvisat en märklig skillnad. Kvinnors övertag i konsten att känna igen ansikten gäller nästan bara när det handlar om kvinnliga ansikten.
– Det spelar ingen roll om man skalar av allt hår och kläder och smycken och bara visar ansiktena som ägg. Både vuxna kvinnor och små flickor är ändå mycket bättre på att känna igen flick- och kvinnoansikten.

Också i uppgifter som har med språklig förmåga att göra brukar kvinnor prestera bättre. Och flickor är betydligt bättre än pojkar på läsförståelse och på att skriva uppsatser. I samtliga 40 länder som undersöks inom det internationella projektet Pisa får flickor bättre resultat än pojkar på läsning. Faktum är att ju mer jämställt land flickorna bor i, desto duktigare blir de på att läsa. Det visade en grupp forskare i en uppmärksammad studie i Science för fyra år sedan.
Att studien blev så uppmärksammad berodde inte på resultaten om läsning utan på resultaten om matematik. Det visade sig finnas ett mycket tydligt samband mellan graden av jämställdhet i landet och flickornas förmåga i matematik. Allra störst könsskillnad i matematikkunskaper fanns i Turkiet, som också rankade lågt i jämställdhet. I de mest jämställda skandinaviska länderna var könsskillnad i matematikkunskaper nästan obefintlig. Och på Island har flickorna till och med gått om pojkarna i matematik. De här resultaten stämmer bra med att könsglappet i matematikkunskaper har krympt dramatiskt i Sverige de senaste femtio åren, i takt med att landet har blivit mer jämställt.

Men Agneta Herlitz tror att det finns en liten skillnad i matematisk förmåga mellan könen. Det skulle framför allt handla om geometri och avancerad problemlösning, där männens större visuo-spatiala förmåga skulle vara till hjälp. Och skillnaden kanske bara märks hos de allra mest högpresterande personerna. Det finns nämligen en del data som tyder på att mäns förmåga är mera spridd, från mycket dålig till mycket bra. Om det förhåller sig så, och dessutom finns en liten genomsnittlig skillnad, blir effekten högst upp i toppen ganska märkbar.
– Det är lite problematiskt att tala om ”bra” och ”dålig” i de här sammanhangen. För man har också kunnat visa att könsskillnader kan förstärkas när de blir kända, säger Agneta Herlitz.

En rad studier visar att personer tenderar att göra sämre ifrån sig om de får veta att den grupp de tillhör – mörkhyade, blondiner eller kvinnor – brukar vara svagare på den aktuella uppgiften. Det kallas för förväntanseffekten.

Agneta Herlitz menar dock att fördelarna överväger med den forskning hon sysslar med.
– Jag tycker det är intressant med individuella skillnader. Jag är feminist, jag vill leva i ett jämställt samhälle. Och jag tror att vi har en större möjlighet att skapa jämlikhet om vi ser skillnaderna som de är. Vi behöver inte vara likadana, det handlar om hur vi värderar olika förmågor.

Källa: DN.se, 5 februari 2012
Artikeln skriven av Karin Bojs
Länk

What’s in store for China in 2012?

Posted in Aktuellt, Allmänt on February 4th, 2012 by admin

Talking about Fact Based Management (Faktabaserat Ledarskap), what´s I really up for the future in China? Read this interesting article from McKinsey Quaterly:

What’s in store for China in 2012?

Despite food price inflation and a stagnant housing market, China should maintain a rapid rate of growth.

1. Government policies will spur consumption and investment.
These moves will compensate for declining exports and a slumping housing market. To boost consumption, policy makers could pull a number of short-term levers, including tax breaks and rebates, and are likely to raise the minimum wage further. The 12th five-year plan calls for raising household disposable income by 7 percent a year; thus the government may urge large state-owned enterprises to increase wages across the board, which would pressure other companies to follow suit. Policy makers are also likely to extend a popular program offering rebates on purchases of electronics and appliances. (It fueled the sale of 200 million units, generating 450 billion renminbi—about $71 billion—in revenues from 2009 to 2011.) In addition, the government will invest heavily in manufacturing, particularly in the central and western regions, offering incentives to attract industrial companies inland. The manufacturing sector will continue to fuel China’s growth, thanks in part to the lower cost of labor and the improving infrastructure in the country’s interior.

2. Dominant models will emerge for reforming rural land ownership.
China must consolidate its farms to increase agricultural output and reduce the income gap between rural and urban populations. Land reform could help it achieve these and other objectives, and regions across the country are testing different pilots to identify the best approaches. One in the city of Chongqing, for example, helps farmers move to cities and thus gain access to education, health care, and pensions, which may be unavailable in rural areas. Participants have the option of keeping or giving up their land use rights in the process. A pilot in Chengdu, aiming to bring jobs and development to the countryside, gives rural populations rights typical of those urban residents enjoy. Thanks in part to this initiative, more than 90 percent of Chengdu’s rural residents now have medical insurance.

3. Real estate will stagnate.
In an effort to further cool prices, the authorities will maintain purchase and credit restrictions that contributed to the deterioration of property markets in the second half of 2011. According to the China Index Academy, local-government revenues fell as a result of declining land sales—by 13 percent in Shanghai, 14 percent in Beijing, and 29 percent in Nanjing from January to November 2011, compared with the same period in 2010. Fear of local-government defaults and a general property rout may induce the central authorities to ease restrictions. Nonetheless, Beijing will continue to prioritize the construction of affordable housing for the poor in an attempt to prevent a hard landing in the construction sector.

4. The fundamentals will cause further inflation in food prices.

Broader inflation in consumer prices appears to have peaked, but those of food rose at twice the rate of the consumer price index in the closing months of 2011. Inflation is highest for meats—the price of pork and beef rose by 27 and 14 percent, respectively, over the 12 months ending in November 2011, compared with the same period in 2010. The trend reflects changing consumption patterns among urban consumers and the growing middle class, who eat more meat, thereby increasing demand for cereals to feed animals. The availability of food imports is limited, and the rate of productivity improvement in domestic agriculture remains low. Moreover, price volatility is high, since even minor disruptions can affect supply dramatically.

5. Chinese investment in green tech will spike upward.
Thanks to manufacturing at scale, China is already well established as a leader in the solar and wind industries. In 2012, the country will expand its efforts to deliver products and services directly to end users in international markets, raising barriers to entry for others. It will also boost investment in manufacturing and other upstream segments of the value chain, perhaps by acquiring (or striking partnerships with) struggling Japanese firms to gain access to intellectual property. As green-tech matures, the government may let subsidy programs lapse to prevent unmanageable growth and oversupply. Investors are interested. In 2011, 28 of the world’s 51 clean-tech IPOs came out of China.

6. Accounting scandals will continue.
China’s reputation among regulators and investors was tarnished in 2011. According to the Financial Times, the total value of Chinese companies delisted from US exchanges exceeded what Chinese companies raised through IPOs in the United States last year. The trend will probably continue in 2012, since more than 400 “reverse merger” companies are still listed in the United States; the fact that they were not subjected to the rigors of the typical IPO process suggests that markets are in for more surprises. International investors will become increasingly selective about purchasing shares of Chinese companies.

7. Private-equity and venture capital funds may go ‘walkabout.’
Some venture capital and many private-equity funds in China used an aggressive short-term strategy that essentially involved buying companies shortly before they went public and then listing them at high multiples. But as asset prices decline and the stock market drifts, the potential for quick, IPO-driven returns falls greatly. If the assets these funds hold were marked to market, a significant portion would be out of the money. Some funds will probably get into trouble with impatient investors, raising the possibility that certain fund managers may walk away from investments.

8. Chinese acquirers will be bolder.
As prices drop, Chinese companies will seek international buying opportunities. A recent example is Shandong Heavy Industry Group’s recently announced acquisition of Ferretti Group, the Italian luxury yacht builder. Companies in some countries seem wary of the trend. Indeed, a South Korean consortium may be assembling to preempt Chinese companies from acquiring a French firm that has critical technology for liquefied-natural-gas tankers. The Chinese will continue to purchase property in the United States, but opportunities to acquire businesses there will be scant in 2012, an election year.

9. The automobile segment will be slow.
The auto market will probably grow by around 8 percent, much slower than the 32 percent jump in 2010 but higher than last year’s 2.5 percent. In particular, the market for small cars and microvans will grow significantly in 2012, although the budget segment (cars that cost less than $10,000) will become a key battleground between multinational joint ventures and local companies. The National Development and Reform Commission has required joint ventures to develop and sell vehicles under “indigenous” (that is, local) brands, and most offer budget models under them. This development puts joint ventures in head-to-head competition with domestic automobile producers, such as BYD, Chery, and Geely. Meanwhile, several local Chinese producers suffer from declining share. Stagnant real-estate prices will dampen demand for luxury cars, and the debate about how aggressively to encourage electric models has led to some adjustments in policy—such as a push behind range-extended electric vehicles—that might at last help to ignite the market. One certainty is that local companies are not ready to commercialize electric-battery vehicles at scale in 2012.

10. Hospital reform will accelerate.

Two developments will drive the reform of hospitals. First, the emergence of clearer policies governing the payment mechanism between payers and providers will dramatically reduce excessive levels of prescriptions for expensive drugs. Second, local and overseas funds will lead a wave of hospital privatization, including both existing and new assets. In the pharmaceutical and medical-device segments, new provincial tendering policies will further erode prices. Nimble locals will fare best in this climate; multinationals will wait and see.


Source: McKinsey Quaterly, February 2012
Author: Gordon Orr, a director in McKinsey’s Shanghai office
Read on Internet here

Att övertyga i chefsrollen

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on February 3rd, 2012 by admin

Du behöver inte skrika för att övertyga. Ett bättre sätt är att vara närvarande och engagerad.
Förmågan att kunna övertyga är en viktig egenskap i arbetslivet, kanske en av de allra viktigaste. Som chef och ledare är det en förutsättning för att lyckas och du förväntas också vara en förebild för dina medarbetare. Med några enkla tips får du fart på din övertygelseförmåga.

En ledares vardag består till stor del av att påverka andra människor. Det handlar om allt från säljsituationer eller förhandlingar med kunder till interna möten med en eller flera medarbetare. Det kan ske muntligt eller skriftligt, i ett personligt möte eller per telefon. Att kunna övertyga är ett måste för att få igenom sina förslag. Men vilka faktorer spelar in när du ska övertyga dina åhörare?

Allt kommunicerar
Tonläget, rösten och ljudvolymen du använder när du försöker övertyga någon spelar in mer än vad du ibland kanske är medveten om. Ett tveksamt ansiktsuttryck eller att tala för snabbt kan direkt påverka mottagaren och dina chanser att nå fram. Här finns det några enkla trick att ta till.
Var alltid närvarande i situationen när du talar för att övertyga. Se dina åhörare i ögonen, var fokuserad och där. En lyssnare som känner sig sedd och uppmärksammad blir lättare övertygad om det du har att säga.
En lugn, djup stämma signalerar trovärdighet och pondus. Har du en ljusare stämma? Försöka sänka tonläget något, och tala på utandning. Det är lätt hänt att alla meningar avslutas med att tonläget går upp om du som talare är nervös eller osäker. Bli medveten om det och försök att undvika det.

Tydlig och ärlig
Det är inte bara muntligen som du förväntas kunna övertyga. I all kommunikation är tydlighet av största vikt när det gäller att få gehör för ditt budskap, kanske extra mycket i dagens mailintensiva samhälle. Innehållet i kommunikationen måste vara ärlig, tydlig och transparent. Det är tre ledord som bör genomsyra all kommunikation.

Var en förebild för dina anställda
Utöver det faktum att du vill få igenom dina idéer och beslut finns två bra skäl till att anstränga sig retoriskt som chef och ledare i alla typer av kommunikation. Oavsett om du arbetar i en platt organisation eller en mer hierarkisk påverkar chefens faktiska handlingar mer än argument och styrdokument. Det gäller alltså att leva som man lär. Om du som chef ständigt kommer sent till mötena spelar det ingen roll vilka regler ni har satt upp tillsammans. Som chef har du också ett förebildsansvar i synnerhet när det kommer till retorik och muntliga presentationer. Många medarbetare gör medvetet eller omedvetet likadant som ledarna.

Fem snabba för att övertyga (ur handboken Projektledning)
1. Träna upp ögonkontakten. Talare som inger sin publik förtroende har tre gånger så mycket ögonkontakt som övriga. Men se upp – allt för stark ögonkontakt skrämmer och provocerar.
2. Använd humor. Starka känslor, helst positiva, ökar inlärning.
3. Byt fokus från dig själv till lyssnarna. Sätt dig i deras sits, tänk som om du vore en av dem.
4. Frigör rösten. Använd olika tonlägen, känsloskiftningar, pauser med mera.
5. Använd det självupplevda. Äkta vara övertygar.

Källa: Bonnierledarskap.se, januari 2012
Läs mer: I handböckerna Styrelsearbete, Projektledning, Säljledning, Praktiskt ledarskap och Strategi & Ledarskap hittar du flera artiklar i ämnet, med praktiska tips och teorier att ta fasta på.

Skapa en bra grund för motivation

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on February 1st, 2012 by admin

Vad är det som gör att du ibland känner dig motiverad och allt flyter på så bra? Samtidigt som uppgifterna i andra sammanhang inte alls motiverar? Det är självklart många faktorer som spelar in, men de går att påverka mer än du tror. Både genom att se mönstren hos dig själv och skapa de bästa förutsättningar för dina medarbetare.

Du som chef styr förutsättningarna
Att ha ett chefsuppdrag är en sak. Att vara en god ledare en annan. Ledarskap är en relation till andra människor och genom att påverka omständigheterna, påverkar du också den viktiga motivationen hos dina anställda. Eftersom motivation är en förutsättning för att prestera arbetar alla bättre med att uppfylla organisationens mål om personalen är motive­rad.
Vilka attityder, beteenden och vanor motiverar dig? Det är först då du har koll på dina egna behov, handlings­mönster och värderingar som du kan få en bra förståelse för vad som kan motivera andra. Om du ser drivkraften och vad som motiverar dina anställda eller dina kunder, kommer du långt.

Begreppet motivation
Människan behöver både drivkraft och mål. Drivkrafterna kan vara tillhörighet, erkännande, menings­fullhet eller ekonomisk ersättning. En annan förutsättning för att kunna prestera är att man mår bra och där kan organisationen bidra med en bra arbetsmiljö, struktur, tydlighet och kompetensutveckling.

Forskning inom psykologin indelar ofta motivation i två kategorier – inre och yttre motivation. De yttre belöningarna är viktiga för att skapa en kon­tinuitet i en organisation och studier har visat att yttre faktorer, så som lön, förmåner, karriär, status, makt, befordringar etc. har en signifikant inverkan på genomförandeprocessen och att leverera projekt i tid inom givna budgetramar. Yttre motivation är helt enkelt konsekvensen av något man gör och det krävs en tydligare yttre motivation för uppgifter som är ointressanta och tråkiga.

I arbeten som är komplexa, där man inte vet i förväg hur man ska bära sig åt och där lärande är viktigt, är den inre motivationen mycket viktig. Inre motivation gör människor smartare, mer kreativa och mer flexibla. I arbetsuppgifter som inte är kunskapsintensiva, utan enkla och repetitiva är det också normalt lättare att hitta rätt­visande och svårmanipulerade mått som bas för belöningen.

Faktorer som kan störa den inre motivationen är order och orättvisa. En hierarkisk styrning där man pekar med hela handen är alltså inte att föredra, inte heller vad som uppfat­tas som en orättvis behandling, så som låg lön. Visserligen kan det finnas vikti­gare faktorer än pengar för att skapa motivation, i synnerhet inre motivation. Men om lönen uppfattas som orättvis kan detta minska den inre motivation som skapas av andra faktorer.

Arbetsmiljö och prestation
Nutida resultat visar att motivationen även har en inverkan på graden av till exempel utmattning och utbrändhet. De personer som anser att deras arbetsmiljö i hög grad innehåller varie­rande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas som person, upplever också en lägre grad av stress.

Motivation ger inte bara energi, utan ökar också vår inlär­ning och koncentration. Mycket av framgången i ditt ledarskap handlar om vem du är som person, vilka sociala förmågor du har utvecklat och vilka värderingar och förhåll­ningssätt du använder dig av. Men det finns också kunskap och metoder att hämta som, använda på ett bra sätt, kan underlätta och bidra till att du lyckas bättre i ditt ledarskap.

I handboken Hälsa & Ledarskap beskrivs några punkter för en motivationshöjande insats:

• Ökad arbetslust

• Ökad effektivitet
• Ökad produktivitet
• Högre kvalitet
• Lägre sjukfrånvaro

Dessa begrepp behöver översättas till mätbara mål och följas upp. Medarbetarna vill veta hur det går – vilket motiverar till ytterliga prestationer – som följs upp, och så vidare.

Förstå förutsättningarna
Det är viktigt att du som ledare för­står företagskulturen med dess synliga och osynliga, med­vetna och omedvetna dimensioner för att nå framgångsrikt ledarskap. Värdegrunden spelar en avgörande roll och det är viktigt att du börjar med att förstå dina egna prioriterade värde­ringar och drivkrafter.

Källa: Bonnierledarskap.se, februari 2012
Källor: Coaching, Praktiskt Ledarskap, Affärsutveckling, Hälsa & Ledarskap, Ekonomistyrning, Human Resource Management
Text: Julia Siwertz
Läs här på nätet