Företag skär ner på utbildning

Trots stor oro för kompetensbrist har nära nio av tio Europeiska arbetsgivare skurit ner på eller helt fryst investeringar i kompetensutveckling det senaste året. Det visar en färsk undersökning bland företagsledare.

Endast 18 procent av organisationerna planerar att öka investeringarna i vidareutbildning de kommande 12 månaderna. I samma undersökning uppger 43 procent att de i dagsläget har en brist på kompetens i företaget och 72 procent att organisationerna borde öka investeringarna i utveckling av personalen.

Källa: SvD.se, 26 April 2012
Länk till hela artikeln på SvD.se här

Comments are closed.