Chefer underskattar psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ligger bakom de flesta sjukskrivningar, men arbetsgivarnas kunskap om psykisk ohälsa är låg och okunskapen gör att många inte vet hur de ska hantera situationen om en medarbetare får problem.

Hjärnkolls undersökning om chefers kunskaper, attityder och beteende och beredskap angående psykisk ohälsa i arbetslivet publiceras i dag.

Psykisk ohälsa står för en majoritet av alla långtidssjukskrivningar och är den näst vanligaste orsaken till de kortare sjukskrivningarna i Sverige. Men Hjärnkolls undersökning visar att svenska chefer står dåligt förberedda att ta hand om frågorna när anställda utvecklar psykisk ohälsa. Studien visar också att chefer underskattar hur vanlig psykisk ohälsa är i arbetslivet. Mer än varannan chef tror att 10 procent eller färre av deras anställda kommer att utveckla psykisk ohälsa någon gång under sitt yrkesliv.

Med tanke på att Socialstyrelsen beräknar att 20 till 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa är det en ganska stor missbedömning, enligt Hjärnkoll.
–Det förklarar varför så många chefer står dåligt rustade när deras anställda utvecklar psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare för kampanjen Hjärnkoll.
–Men chefer och arbetsgivare kan inte blunda längre, fortsätter han. Båda spelar stor roll när en anställd utvecklar ohälsa och då man senare ska tillbaka till arbetet. Om cheferna underskattar hur vanligt det är med psykisk ohälsa, förstår man inte heller att det är en viktig fråga. Det handlar också om företagets lönsamhet.

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det kan vara depression, ångest, bipolär sjukdom, tvångssyndrom, schizofreni, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men också det i arbetslivet ganska vanliga utmattningssyndromet.
–Med rätt behandling och stöd från arbetsgivaren och anpassning av arbetet kan också människor med psykisk ohälsa arbeta, påpekar Rickard Bracken. Men det är mycket tystnad kring psykiska sjukdomar samtidigt som 74 procent av alla svenskar har en personlig erfarenhet av det genom anhöriga, vänner eller arbetskamrater.

Kraven och takten i arbetslivet blir högre och med det slås många människor med psykisk ohälsa och arbetsförmåga ut, menar Rickard Bracken.
–Så det är en viktig samhällsfråga och en fråga för arbetslivet hur det ska utformas för att fungera optimalt.

Undersökningen visar också att ju mer rutiner desto bättre kunskaper har cheferna att hantera den psykiska ohälsan. Ju bättre kunskaper desto bättre attityder har man till personer med psykisk ohälsa.

82 procent av de chefer som har anställda med psykisk ohälsa kan tänka sig att arbeta tillsammans med en person med psykiska problem även i framtiden. Motsvarande siffra för chefer utan anställda med psykisk ohälsa är 62 procent.

Cecilia Lindfors-Lager har haft bipolär läggning hela livet men först 2006, när allt runt henne brast, blev hon sjukskriven. Nu jobbar hon 50 procent som förskollärare i Nynäshamns kommun, där hon också bor.
–Jag har jobbat sedan jag var 16 år och när jag haft svackor upp eller ned har jag bytt jobb eller avdelning. Det var mitt sätt att tackla sjukdomen, säger hon.

Hennes mål under sjukskrivningen var att komma tillbaka till arbetslivet och hon gick därför en utbildning som friskvårds- och stressterapeut. Hösten 2010 kunde hon komma tillbaka till sin tidigare arbetsgivare kommunen efter att själv ha legat på och tjatat.
–Det fungerar bra nu eftersom jag vet var min broms är och jag har hittat en balans. Ibland hjälper jag min man i hans företag också.

Rektorn på skolan där hon arbetar har varit otroligt tillmötesgående. Men hon är ändå lite besviken eftersom arbetsgivaren inte frågat efter Cecilias kunskaper i det hon vidareutbildat sig i de senaste åren.
–Det är kunskap som kommunen skulle kunna ha nytta av.

Cecilia Lindfors-Lager har sagt upp sig och slutar vid vårterminens slut. Efter det ska hon börja jobba mer i makens företag och som ambassadör för Hjärnkoll.

Källa: SvD, Ylva Edenhall, april 2012
Länk till artikeln på SvD.se

Comments are closed.