Mailboxen ger hjärtproblem?

Att ständigt hålla sig ajour med sin meljbox kan orsaka hjärtproblem. Hjärtat slår nämligen hela tiden lite fortare vilket är skadligt för oss, visar en ny studie.

Mejlen tickar in. Ett fönster på datorn är hela tiden vigt åt att hålla koll på flödet. På fritiden är inboxen kopplad till mobilen. Och ja, en snabb titt på lördagkvällen känns nödvändig då och då.

Enligt en ny studie från Universitetet i Kalifonien ökar risken för hjärtsjukdomar för dem som ständigt måste vara beredda vid sin digitala brevlåda.
Stressen som kollen efter nya meddelanden ger gör att hjärtat hela tiden slår något för snabbt. Då bildas det förhöjda halter av kortison, ett hormon som ofta är kopplat till stress. De som inte måste hålla koll på en inbox hade istället en mer normal hjärtrytm och ökade även sin koncentrationsförmåga, enligt undersökningen.

Forskarna bakom studien säger sig vara förvånade över resultatet. En del av personerna i undersökningen använde inte mejlen på upp till fem dagar. Forskarna trodde snarare att känslan av att inte ha kontroll skulle förstärkas när personerna inte fick gå in på sin mejl, vilket istället skulle öka stressen. Istället kände deltagarna sig lugnare, och uppskattade att ha en personlig kontakt med varandra istället för att mejla.

Forskarna uppmanar nu arbetsgivarna att låta personalen ta en “mejlsemester”, där de inte behöver läsa de senaste meljen direkt som ett steg i att förbättra de anställdas hälsa.

Källa: DN.se, Linnea Johansson, 25 maj 2012
Länk till artikeln på DN.se

One Response to “Mailboxen ger hjärtproblem?”

 1. Micke Says:

  Det här är intressant, det dyker upp allt fler forskningsrapporter som säger samma sak. Dock är debatten nästan obefintlig i Sverige idag kring den ständiga uppkopplingen. När det väl diskuteras är det antingen för eller emot. Den nya tekniken ger fantastiska möjligheter och utvecklar världen.

  Dock så behöver vi en “nykter” bild av vad den ständiga uppkopplingen får för konsekvenser. Vi jobbar allt mer och får allt mindre gjort. Övertiden ökar (enl TCO) men vi producerar inte mer. Våra interna processer tar all mer tid, och all dessa interna rapporteringar, mejlbombningar, kontroller via IT system kommer att orsaka allt mer stress och sjukdom.

  Ett tips är den utmärkta boken http://www.javlaskitsystem.se som behandlar just detta och som också får till konsekvens att poliser inte hinner jaga bovar, läkare hinner inte med patienter, lärare hinner inte med elever etc. Mejlbombningarna är bara en liten del av vår hjärna utsätts för idag. Enl neurobilogen Adam Gazzely är den ständiga uppkopplingen den största förändringen i människans miljö någonsin. Det får redan idag konsekvenser. Om varannan 18-åring gjort slut någon gång via sin telefon så får de en konsekvens när det kommer ut på arbetsplatsen. Vi blir allt fegare och kommunicerar när något är jobbigt via vår dator, eller inte alls.

  Enl en forskare som heter Linda Stone så ökar blodtrycket varje gång vi öppnar vår mail. Vi håller dessutom andan eller andas väldigt ytligt ända till vi har scannat igenom de inkomna. Hon kallar det för mailapnea (apnea betyder andnöd).

  Blir det ingen debatt om detta för att journalisterna är den grupp som kanske är mest uppkopplade av alla yrkeskategorier?

  Det är inte för eller emot, vi lever digilogt. Det gäller att få balans, som i allt annat. Många ungdomar om den stress de känner med att alltid vara nåbar. Jag tror att det kommer att komma en smäll snart och då kommer både föräldrar, skola och arbetsplatser vara tvungna att ta tag och bestämma sig. För företagen gäller det att sätta upp spelregler så att den här kulturen som skapar ineffektivitet bryts. För föräldrar så lär de börja med sig själva. Barn gör inte som de blir tillsagda utan…..
  I skolan bör mer kunskap om detta kommuniceras till lärare och tuffare regler bör sättas upp.

  Det är inte konstigt att ungdomar är tröttare än någonsin när de får sitta uppe och vara uppkopplade hela kvällarna.

  Bra blogg du har Johan!
  Stay gr8
  Micke