Ny studie: Manliga chefers misstag bedöms hårdare

I undersökningen lät forskarna 284 testpersoner läsa fiktiva e-mejl där manliga och kvinnliga chefers beteende på jobbet undersöktes. Man tittade på två typer av branscher. En del av mejlen handlade om chefer inom vården, en typiskt kvinnodominerad bransch. Resten handlade om den mansdominerade byggnadsbranschen.

Totalt sett bedömdes männen hårdare för sina misstag än kvinnorna, visar studien. Men det fanns även viktiga skillnader mellan de olika typerna av branscher, skriver bland annat den indiska Hindustan Times.

Män i chefspositioner som begår misstag bedöms hårdare än sina kvinnliga kollegor, enligt en ny studie.
Chefer som tappar humöret, trasslar till beställningar och gör andra misstag i jobbet är mindre attraktiva för arbetstagare att jobba under. Resultaten kommer från forskare vid universitetet i Pennsylvanien i USA och är så här långt kanske föga förvånade.

Men när resultaten skärskådas ytterligare börjar det bli desto mer spännande.
Inom byggnadsbranschen bedömdes “Bills Smiths” misstag som chef hårdare än när “Barbara Smith” gjorde samma misstag. Men när de bägge personerna istället skulle bedömas som vårdchefer bedömdes deras misstag som lika allvarliga.

En anledning till att kvinnor bedöms mildare inom mansdominerade yrken kan vara att det finns underliggande förväntningar på att de just ska misslyckas, tror forskarna.

Forskarna understryker dock att undersökningen är baserad på fiktiva fall och inte gäller verkliga människor, något som borde tas med i beräkningen när testet analyseras.

Källa: DN.se, Linnea Johansson, 27 maj 2012
Länk
Foto: Anders Wiklund

Comments are closed.