Svenska chefer är trötta!

Svenska chefer är trötta på att vara chefer.

Drygt hälften av dem uppger att de gärna vill ta en paus från chefsstolen under att par år, enligt en undersökning som Ledarna gjort med 1.300 chefer. En förutsättning är dock att cheferna kan komma tillbaka och vara chef.

Av dem som chefar inom vård och omsorg skulle 66 procent tacka ja till en paus. För den som jobbar inom konsultsektorn är siffran 31 procent.

Källa: DI.se, 20 juni 2012
Länk

Comments are closed.