Hjälper verkligen bonusar?

Tveksamt om bonusen hjälper.

Rörlig lön har blivit ett populärt sätt att motivera personal, och allra mest så bland ekonomer. Till exempel har runt en tredjedel av alla civilekonomer rörlig lön, enligt fackförbundet Civilekonomerna. Men effekten är ifrågasatt. Sven-Erik Sjöstrand, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, säger till tidningen Civilekonomen att det inte går att belägga att bonusar har någon positiv effekt. Däremot är det tydligt att de medför risker för fiffel, menar han.
Och Myra White, som undervisar i ledarskap vid Harvard, pekar på att anställda snabbt vänjer sig vid penningbelöningar. Hon lyfter fram exemplet julbonus, som blivit något av en standard i USA. Motivationseffekten har försvunnit – men tar man bort bonusen, kan man räkna med arga medarbetare.

Källa: SvD.se, september 2012
Länk

Comments are closed.