Var femte svensk kollar sin jobbmail det första man gör på morgonen!

Börjar du jobba redan innan du har lämnat hemmet på morgonen? En ny undersökning visar att var femte svensk läser jobbmejlen det första han eller hon gör.

I juni i år gick Tysklands arbetsmarknadsminister Ursula von der Leyen till attack mot teknikens intåg i den privata sfären. Något som enligt ministern ökar stressen på de anställda som inte alltid längre kan skilja på arbete och fritid.

En undersökning bland anställda vid ett antal tyska IT-företag visade då att 88 procent av de anställda var tillgängliga via epost eller mobiltelefon också efter arbetsdagens slut, skrev tyska Financial Times.

En ny undersökning bland 1.200 svenskar i åldrarna 18 till 75 år visar att många läser sin jobbmejl också på fritiden. Enligt undersökningen, som utförts av TNS-Sifo på uppdrag av Blocket Jobb, har var femte person (20 procent) som vana att alltid kolla mejlen från sin arbetsplats det första de gör varje morgon.

Räknar man också in dem som svarar att de kollar jobbmejlen ofta innan de åker till jobbet stiger siffran till var tredje person eller 32 procent.

Var femte person i undersökningen säger också att de ofta eller dagligen kollar jobbmejlen innan de går till sängs. Undersökningen visar även att något fler män än kvinnor har svårt för att släppa arbetet trots att de är hemma.

Men många väljer också att låta fritid vara just fritid. Så många som 50 procent av personerna i undersökningen säger att de aldrig kollar jobbmejlen på kvällen och 40 procent att de aldrig gör det på morgonen.

I åldrarna 18–24 år svarar 76 procent, tre av fyra, att de aldrig kollar sin jobbmejl på kvällen och 60 procent att de heller inte gör det direkt på morgonen. Högre upp i åldrarna sjunker dessa siffror.

Undersökningen visar också att många inte anser att de hinner med sitt jobb under ordinarie arbetstid. 27 procent svarar att de inte gör det. 16 procent uppger att de förväntas vara nåbara också när de är lediga.

Källa: DN.se, 21 oktober 2012
Länk

Comments are closed.