Lyhördhet är den viktigast chefsegenskapen i Sverige

Att chefen är en lustigkurre är inte viktigt för svenska folket. Desto viktigare är egenskaper som lyhördhet och tydlighet, visar en färsk undersökning.

Undersökningen Jobbkollen, som är utförd av TNS Sifo på uppdrag av annonssajten Blocket, visar att bara två procent tycker att det är en viktig egenskap att chefen är rolig. Lika få, 2 procent av de 1.200 tillfrågade, tycker att det är viktigt att chefen är snäll.

När de tillfrågade fick frågan vilka tre egenskaper de rankade högst kom lyhördhet på första plats, följt av tydlighet och pålitlighet. Bland männen rankades kunnande högst, medan kvinnorna ansåg att tydlighet var viktigast. Bland 18-24-åringar var det dock viktigast att chefen är rättvis.

De tre egenskaper hos en chef som anses sämst är inkompetens. På det området är både män och kvinnor rörande överens – en tredjedel av respondenterna svarar på det viset. Men bland den yngre gruppen är inkompetens nästan lika illa som att chefen är elak. Den äldre gruppen tycker dock att opålitlighet är värre.

Källa: DI.se, 24 oktober 2012
Länk
Länk (2)
Lär mer här om hur ni kan utvärdera och kartlägga ert ledarskap

Comments are closed.