Hur behåller man sina talanger i företaget?

Striden om de bästa kompetenserna ökar för varje år som går.

Jag kommer ofta in på den diskussionen i mitt arbete med företagsledningar. Det handlar både om hur man ska kunna attrahera och behålla talanger. Allt fler företag mäter numera sin attraktionskraft (läs mer här) och det blir också allt vanligare att satsa på speciella program för att verkligen säkerställa att man kan behålla de talanger man verkligen vill behålla.

Enligt en ny undersökning just publicerad i Civilekonomtidningen är följande fem faktorer mest betydelsefulla för “talanger” om de skall stanna kvar i en företag / en organisation:
1. Utmaning i arbetet
2. Inspirerande företagskultur
3. Att kunna påverka och ta ansvar
4. Kompetensutveckling
5. Chans till nya roller inom företaget

Hur ser det ut just hos er? Vill du veta mer om hur du kan kartlägga detta, och andra avgörande interna faktorer för framgång, läs mer på www.3s.se här.

Comments are closed.