72 tidigare, 30 nu …

Människors möjlighet att uppnå hög ålder har förbättrats så mycket att 72 år i dag motsvarar 30 år för cirka hundra år sedan. Det skriver Financial Times.

Från början 1900-talet fram tills i dag har sannolikheten att en människa dör före ålderdomen minskat snabbare än den gjorde under de föregående 200.000 åren. Det har forskare vid Max Planck-institutet i tyska Rostock kommit fram till.

Enligt forskarna har förändringen gått nästan för fort. Den har bland annat medfört att industriländerna inte är beredda på den ökande försörjningsbörda som en åldrande befolkning innebär.
I studien undersöktes män i Sverige och Japan, två av de länder i världen som har högst förväntad livslängd. Studien visar att 30-åriga män i de båda länderna som levde på 1800-talet hade samma överlevnadschans som män på stenåldern. Oddsen för överlevnad hade alltså inte förbättras nämnvärt trots tusentals år av utveckling.
Sedan dess har det skett enorma förbättringar av välfärd i levnadsstandard i Sverige och Japan. I dag måste en man bli 72 år för att löpa samma risk att dö som en 30-åring gjorde på 1800-talet.

Källa: Di.se, 27 februari 2013
Länk till artikeln på DI.se

Comments are closed.