Kvinnliga chefer stressar mer

Kvinnor som är chefer har högre psykisk stress än manliga chefer. Det visar TCO:s kommande stressbarometer.

Fler kvinnliga chefer än manliga (38 respektive 30 procent) saknar den tid som behövs för att tänka ut och utveckla nya idéer. Sju av tio kvinnor ser sig tvungna att minst en dag i veckan dra in på lunchen, arbeta över eller ta med arbete hem.

Kvinnorna har högre press på sig vad gäller arbetsbelastning och när arbetsuppgifter skall utföras. Drygt hälften saknar möjligheter att lämna över arbetsuppgifter till kolleger.
Många har svårt att koppla bort tankarna på jobbet under fritiden.
– Det speglar troligen att så många av kvinnor som är chefer finns inom utbildning och omsorg där pressen är stor, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

– Vi vet att exempelvis rektorer och arbetsledare inom omsorgen har ett stort antal underställd personal och kraftig press att leverera mer till lägre kostnader. Det här kommer inte i längden att vara hållbart.

Undersökningen genomfördes av Novus Opinion oktober 2012 bland drygt 3 000 tjänstemän, varav drygt 200 kvinnliga chefer.

Källa: DN.se och TT
Länk till artikeln på DN.se

Comments are closed.