Percy Barneviks råd …

Jag lyssnade på Percy Barnevik på Handelshögskolan, Stockholm, ikväll (den 14 maj 2013). Här följer några av hans råd:

Om vilka företag kommer att vara framgångsrika framöver:
”Vinnarna är de snabba företagen, inte de stora företagen. Men de man verkligen ska se upp med är de stora företagen som klarar av att vara snabba”.

Om olika typer av medarbetare:
”Det finns två typer av människor. De som producerar resultat och de som producerar ursäkter om varför de inte producerar resultat”

Om sin syn på beslut:
”Sluta älta gamla beslut. Kör på bara! Om det är ett felaktigt beslut är det bara att fatta ett nytt”

Om möten i svenskt näringsliv:

”Möten är hemska tidsförstörare och Sverige är nog i botten av alla världens länder. Det är ett mot vår produktivitet”.

Percy Barneviks tips om hur han brukar effektivisera mötesarbetet:
1. Sätt aldrig av mer än 45 minuter.
2. Var tydlig med syftet med mötet.
3. Led mötet kraftfullt.
4. Avbryt ”långpratare”.
5. Tillåt inte upprepningar.
6. Säkerställ att det finns ett individuellt ansvar vid alla beslut (tillåt inte beslut i enlighet med ”mötet har beslutat”).
7. För att lära folk att komma i tid – Lås dörren när mötet startar!
8. Bär ut alla stolar (”När alla måste stå brukar mötena bli kortare …”)

Och avslutningsvis om att öka sin chefseffektivitet:

”Använd din tid rätt. Kasta 60% av alla uppgifter, delegera 30% och fokusera själv på 10%!”

Comments are closed.