Allt fler ser fördelarna med en coach / mentor

Med snart 15 års erfarenhet av såväl Excutive Coaching som Mentorskap kan jag konstatera att behovet ökar år från år. Allt fler, både företag och enskilda chefer, ser värdet i detta stöd. Allt med syftet att få en ytterligare “pay-off” på sin kompetens.

I takt med att kraven succesivt skruvas upp blir det “allt mer ensamt på toppen”. Denna känsla, i kombination med att det blir allt mindre individuell påterkoppling på sitt ledarbeteende ju högre upp i organisationen man kommer, är en bidragande orsak till det ökade intesset för coaching.

Vill Du veta mer om hur jag arbetar med coaching är du välkommen att kontakta mig här för en första förutsättningslös diskussion.

Ta gärna del av enna intressanta artikel om mentorskap från Svenska dagbladet:

”Det finns ett behov av att prata om svårigheter och problem”

Efter snart 40 år på toppen har styrelseproffset Gunnar Brock blivit mentor. Nu fungerar han som bollplank åt yngre kolleger vid internationella storbolag – och deras samtal rör sig ofta långt bortanför företagens resultat- och balansräkningar.
–Vi talar mycket om mänskliga beteenden och hur man bemöter olika situationer i sitt yrkesliv. Hur man ska relatera till andra människor helt enkelt, säger han.

Intervjun avbryts redan innan den kommit igång. Ett avtal kräver en snabb underskrift, och vi får tillfälligt sällskap i det avskilda konferensrummet på World trade center i Stockholm. Gunnar Brock är fortfarande en upptagen man.

Det har gått nära 40 år sedan hans karriär började på Tetra Pak 1974. Sedan dess har han haft en rad tunga styrelseuppdrag. Men nu har han också tagit sig an ett nytt uppdrag – rollen som mentor.

När den europeiska mentorsorganisationen Chairman Mentoring International, CMI, etablerade sig i Norden för två år sedan fick han frågan om han ville vara med och stötta styrelseledamöter och vd:ar vid större internationella bolag. Och tre adepter – eller mentees – har valt att ha just Gunnar Brock som mentor. Han stöttar och kommer med olika infallsvinklar till menteens problem. Ett intressant och viktigt uppdrag, där personkemin blir helt avgörande för huruvida arrangemanget fungerar, menar han.
– Samtalen leder långt och kan också röra privata frågor. Då vill man ju inte diskutera med någon som man saknar förtroende för.

Mentorsuppdraget är avlönat, och löper under minst ett år. Parterna hinner träffas flera gånger, och mentorn ska då vara beredd på att bli förtrolig.
– Jag tror det finns ett behov hos många att prata avslappnat konfidentiellt om svårigheter och problem, relationer till chefer och annat man kan uppleva jobbigt. Det kan också handla om balans mellan arbete och privatliv. Jag har ju lärt mig en hel del genom åren, och det är viktigt att man kan dela med sig av sina egna erfarenheter, säger Gunnar Brock.

Relationen mellan mentor och menteen ska vara strikt privat, så någon risk för att företagshemligheter ska sippra ut finns inte. Gunnar Brock är mycket bestämd på den punkten. Han berättar om den gången en professor hörde av sig, för att i forskningssyfte få sitta med under ett mentorssamtal – som en fluga på väggen.
– Det sa jag absolut nej till för det angår ingen annan vad vi två diskuterar.

Själv har Gunnar Brock aldrig haft en formell mentor. Han menar att det inte fanns något liknande när han påbörjade sin karriär. Då fick styrelseledamöter och vd:ar mer eller mindre klara sig själva.
– Nej, när jag började jobba 1974 förekom inte mentorer i de miljöer jag vistades i. Det var mer ”ut och simma” direkt, berättar han.

Genom åren har kolleger emellanåt fått agera bollplank. En del har Gunnar Brock tagit med sig hem till hustrun. Men vissa saker har han också behållit för sig själv – en strategi som inte fungerar för alla.
– Jag har sett kolleger som det gick snett för, och jag undrar i vissa fall om det verkligen hade behövt gå så. Om det funnits någon att tala med kanske saker sett annorlunda ut för dem, säger han.

Efter intervjun är Gunnar Brock på väg till Paris för att träffa en mentee. Mötesplatserna finns i hela världen och adepterna är ofta yngre personer. Men trots ålderskillnaden så har de ofta mycket gemensamt.
– Det är fascinerande för många är yngre och mitt i sin karriär. Saker har förändrats, teknik har förändrats, men när det kommer till beteenden hos människor så är det ju mycket som man känner igen.

Källa: Svd, Karriär, 116 maj 2013
Länk

Comments are closed.