Är unga rädda för telefonen?

Många kontorsarbetare i Storbritannien är nervösa över att ringa ett samtal. Några är till och med skräckslagna. Speciellt i den yngre generationen.

Nära 40 procent av de brittiska 18- till 24-åringarna blir nervösa när de måste plocka upp telefonen på arbetsplatsen, och en av tjugo är så gott som livrädda inför varje arbetssamtal. Det skriver HR News som refererar till en enkät gjord av Jurys Inn Hotels och Cross Country Trains.

scaredHela 94 procent, oavsett ålder, föredrar kommunikation via mejl över telefonen. En av fem hade kunnat tänka sig att säga upp sig på mejlen hellre än genom ett möte. 14 procent hade frågat om löneförhöjning och 16 procent av kvinnorna hade berättat om sin graviditet via e-brev.
– Medan vi blir mer beroende av tekniken visar vår undersökning tydliga tecken på att mejlande, speciellt i den yngre generationen, har ersatt fysiska möten, säger Marc Webster som är försäljningschef på Jurys Inn till HR News.

Däremot hade två tredjedelar av de tillfrågade ändå föredragit att ha lönesamtal ansikte mot ansikte hellre än på telefon eller mejl.

Bland de vanligaste missarna när mejl ska skickas var bland annat: råka skicka innan mejlet är färdigt, skriva pinsamma stavfel, glömma att bifoga en bilaga eller råka skicka en puss-hälsning på slutet.

Studien grundar sig på svaren från 2.500 kontorsanställda.

Källa: DN.se, 17 oktober 2013
Av: Omar Daham
Länk

Comments are closed.