Nu är det bevisat: Kvinnor har bättre simultanförmåga!

Kvinnor har bättre simultanförmåga än män, visar en brittisk studie. Ett av experimenten handlade om att hitta en borttappad nyckelknippa. Där var de kvinnliga försökspersonerna överlägsna.

Försökspersonerna i studien fick utföra flera olika uppgifter. Det handlade i en första experimentomgång om att utföra beräkningar och bedöma figurer. När försökspersonerna fick en uppgift åt gången att lösa märkte forskarna ingen nämnvärd skillnad mellan könen. Det var när uppgifterna blandades och simultanförmågan sattes på prov som det visade sig att männen utförde uppgifterna långsammare än kvinnorna.

I ett annat experiment fick försökspersonerna åtta minuter på sig att utföra en serie uppgifter. Det handlade om att lokalisera restauranger på en karta,men women lösa enkla matematiska uppgifter, svara i telefon och avgöra på vilket sätt man skulle finkamma ett fält efter en borttappad nyckel.
”Omkring 75 procent av kvinnorna klarade av uppgiften att hitta en försvunnen nyckelknippa (i samband med multitasking) bättre än den genomsnittlige mannen. Det tyder på att förmågan är utbredd bland kvinnor, men det säger inte om skillnaden beror på att förmågan är inlärd eller ej. Men om det skulle röra sig om någonting inlärt snarare än någonting nedärvt så måste inlärningen vara väldigt effektiv eftersom förmågan finns hos så många kvinnor”, skriver en av forskarna bakokm studien, professor Keith Laws vid Hertfordshires universitet, i ett mejl till DN.

Keith Laws säger att kognitiva skillnader av den magnituten är ganska ovanliga mellan män och kvinnor.
”Om jag ska spekulera så är kvinnor förmodligen mindre impulsiva och bättre på att reflektera och planera hur de ska närma sig flera [samtidiga] uppgifter. De här egenskaperna gynnar simultanförmågan och man vet att de regleras av främre delen av hjärnans pannlob.”

Med hjälp av hjärnröntgen skulle man kunna undersöka om en sådan skillnad finns mellan könen, men det har inte gjorts, enligt Keith Laws.
”Man kan förvänta sig att de här delarna av hjärnan som reglerar planering […] och påverkar simultanförmågan kommer att vara mer aktiv hos kvinnor”, skriver Keith Laws.

240 personer – hälften kvinnor, hälften män – deltog i studien som utfördes av forskare vid universiteten i Hertfordshire, Leeds och Glasgow.

Tidigare undersökningar med fokus på kön och förmågan att göra flera saker samtidigt har kommit till väldigt olika slutsatser. I en studie från Stockholms universitet presterade män bättre i experimenten när den spatiala förmågan var inblandad, alltså förmågan att föreställa sig längder, ytor och kroppar liksom att tänka sig dessa i förändrade lägen.

Källa: DN.se, 26 oktober 2014
Link

Comments are closed.