Stress på jobbet kan ge depression

Osäkra anställningar, stress och dåliga chefer på jobbet kan leda till depression. Det visar en rapport av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).
stress c
– Vi har gått igenom över 20 000 forskningsrapporter och det finns faktorer i arbetet som hänger samman med depression och utmattningssyndrom, framför allt på den psykosociala sidan, säger Charlotte Hall, projektledare för rapporten som presenteras på onsdagen.

Svensk arbetsmarknad har förändrats mycket de senaste åren med högre takt och krav på mer flexibla anställningsvillkor. Det har lett till höga sjuktal.

SBU har på uppdrag av regeringen undersökt vilken betydelse arbetsmiljö har för depression och utmattningssyndrom.
stress b
Rapporten slår fast att det finns vetenskapliga samband mellan faktorer på arbetet som stress, lågt stöd och rädsla att förlora jobbet, och hög förekomst av dessa båda tillstånd.

Källa: DN.se, 19 februari 2014
Av: Katarina Lagerwall (katarina.lagerwall@dn.se)
Länk

Comments are closed.