Därför struntar Google i topptalangerna

I flera år rekryterade Google bara studenter med höga betyg från de mest prestigefyllda universiteten. Nu har de vänt och gör helt annorlunda.

Google har lärt sig en läxa. Höga betyg är inte längre en avgörande faktor när de ska hitta medarbetare som passar deras verksamhet.
google b
Andelen Google-medarbetare som helt saknar akademisk utbildning har ökat de senaste åren. I stället för att leta efter talanger med höga betyg, söker man personer med en stark ”kognitiv förmåga”, som är snabblärda och kan sammanfoga information från många olika håll.

Anledning? Google tycker att amerikanska universitet brister på tre områden:
1.De fungerar bara som en förlängning av tonårstiden. De förbereder inte studenterna på yrkeslivet.
2.De lyckas inte fostra framtidens ledare, utan har fastnat i en traditionell syn på ledarskap.
3.De skapar inte personer som är “intellektuellt ödmjuka” och erkänner när de har tänkt fel.

Google letar framför allt efter personer som har en flexibel inlärningsstil, är anpassningsbara och löser problem genom att samarbeta. Det innebär att man lär av sina misstag och ödmjukt kan ta ett steg tillbaka när man ser att någon annan har en bättre idé.

Källa: Proffice, mars 2014
Länk

Comments are closed.