Chefen avgör din framgång

Nio av tio av de största svenska chefstalangerna anser att chefen har betydelse för hur väl man själv lyckas i ett chefsuppdrag. En av dem som tycker så är Eliza Kücükaslan, just utnämnd till framtidens kvinnliga ledare av organisationen Ledarna.

Nio av tio av de största svenska chefstalangerna anser att chefen har betydelse för hur väl man själv lyckas i ett chefsuppdrag. Ensuccess 3 av dem som tycker så är Eliza Kücükaslan, just utnämnd till framtidens kvinnliga ledare av organisationen Ledarna.

Chefsorganisationen Ledarna listar varje år de mest lovande kvinnliga ledarna. Listan toppas i år av Eliza Kücükaslan, tills för en vecka sedan chef inom delvis Kinnevik­ägda Milvik. Milvik säljer under namnet Bima liv-, hälso- och olycksfalls­försäkringar som distribueras via mobiltelefoner, och Eliza Kücük­aslan är landschef i Ghana. Hon håller med om att rätt chef kan vara avgörande.

– Att ha en bra chef är jätteviktigt. Jag hade turen att ha bra chefer tidigt i min karriär som var måna om att höra min åsikt. Det har stärkt mig.
I samband med nomineringarna av de kvinnliga chefstalangerna genomförde Ledarna en undersökning bland dem där hela 55 procent svarade att rätt chef är helt avgörande för att lyckas i det egna chefsuppdraget. Ytterligare 40 procent ansåg att chefen var ganska viktig och endast fem procent angav att chefen inte har någon betydelse.
– En bra chef ska vara resultat­inriktad och ha en öppen kommunikation med sina medarbetare. Vet du var du har din chef och vad som förväntas av dig blir du tryggare i din egen roll, säger Eliza Kücükaslan.

Success 1Hon strävar själv efter att i sitt ledarskap vara både coachande och få medarbetarna att känna sig sedda.
– För mig har det exempelvis varit en självklarhet att försöka lära mig namnen på mina anställda i Ghana, vilket förvånade många där. Jag lyssnar mycket och vill alltid både ge och tar feedback, säger Eliza Kücükaslan.

Hon berättar att i det ghananska arbetslivet är det få som ifrågasätter chefen.
– Få av mina medarbetare vågade först öppna munnen, så min första utmaning som chef var att få folk att prata och komma med kritiska infallsvinklar. Jag betalar dem ju inte för att bara hålla med mig, säger Eliza Kücükaslan.

För henne är det viktigt att i sitt ­ledarskap inte gå in i en ”chefsroll”, utan fortsätta att vara sig själv.
– Då känner medarbetarna att det finns ett genuint engagemang. De blir mer lojala och vi kan utveckla bolaget tillsammans, säger Eliza Kücükaslan som precis lämnat Milvik och nu ska satsa på att fortsätta bygga bolag i Afrika.
– Det vet jag att jag är duktig på, säger hon.

Källa: DN.se, 18 maj 2014
Av:Frida Andersson (frida.andersson@dn.se)
Länk

Comments are closed.