Jag kan summera en mycket fin och spännande föreläsningsvår!

Det är med glädje jag kan konstatera att mitt budskap känns mycket aktuellt för alla de företag, företagsledningar och chefer som jag fått möjlighet att möta under våren.
140602, Paris (12)   PS sv
Mina föreläsningar fokuserar i huvudsak följande områden:
– Behovet av att alla i organisationen verkligen förstå hur snabbt marknads- och konkurrensförutsättningarna förändras.
– Utmaningarna i ledarrollen (företagsledning och operativa chefer) i att utveckla verksamheten allt snabbare.
– Nyckeln till att få ut ännu mer kraft ur den befintliga organisationen (70% av svenska chefer säger att man förväntas öka sin leverans / produktion inom de kommande tre åren med samma, eller mindre, personalstyrka) genom att skapa ett genuint ökat engagemang hos alla.
– Utmaningen i att ”gå från ord till handling” snabbare än tidigare (implementera fattade beslut och strategier snabbare).

Välkommen att ta en direktkontakt med mig för en förutsättningslös diskussion om Du känner igen Dig i att dessa områden är avgörande även för er framgång.

Comments are closed.