Is your body language sabotaging collaboration?

Posted in Aktuellt, Allmänt on september 30th, 2014 by admin

Most leaders today are aware of the need to look confident, powerful, and assertive, but fewer understand the impact of empathy and warmth. And this may be more of a career-limiting factor than they know.

As organizations move toward more collaborative cultures, your success as a leader increasing depends on your ability to make team members feel valued, respected, and included.

While power and confidence are non-verbally displayed by expanding into height and space, when you want to encourage collaboration, you’d be wise to replace those status cues with warmer ones – and that starts by keeping your body relaxed and open. Not doing so is a body language mistake that can sabotage your leadership effectiveness.
BL 1
Here are six tips to keep in mind:
1. Relax.
In open and receptive postures, legs are uncrossed, and arms are held away from your body, with palms exposed or resting comfortably on the desk or conference table. Studies show that leaders with open body language are perceived more positively and are more persuasive.

2. Lean in.
Leaning is another way your body makes a statement. Leaning backward usually signals feelings of dislike or negativity, as we subconsciously try to distance ourselves from anyone we don’t like or trust. On the other hand, liking and trust is often displayed by leaning forward – especially when sitting down. But if you are using forward leans as a means to build positive relationships, be aware that early leans can make people uncomfortable and decrease their perception of you as likeable. So wait until you’ve developed a level of interpersonal comfort. Then make your move.

3. Align your body.
When it comes to the body language of inclusion, facing people directly when they’re talking is crucial. Face the speaker with feet, hips, shoulders and head aligned in his/her direction. Even a quarter turn away signals your lack of interest and makes the speaker shut down.

4. Mirror.
Mirroring is another nonverbal sign of empathy and inclusion. You may not realize it, but when you are dealing with people you genuinely like or agree with, you’ll begin to match their stance, arm positions and facial expressions. It’s a way of signaling that you are connected and engaged.

5. Use your head.
The next time you are in a conversation where you’re trying to encourage someone to continue speaking, try nodding your head using clusters of three nods. Research shows that people will talk three to four times more than usual when the listener nods in this manner.
Head tilting is another signal that you are interested and involved. So head tilts can be very positive cues when you want to send messages of empathy and understanding. But a tilted head may also be subconsciously processed as a submission signal. (Dogs will tilt to show their necks in deference to a more dominant animal.) So don’t overuse this signal.

6. Look like you’re paying attention.
Of course, paying attention when someone else is speaking is one of the warmest signals you can send. So at your next meeting, avoid the temptation to check your text messages, check your watch, or check out how the other participants are reacting. Instead, focus on whoever is speaking to make sure that he or she feels valued, respected, and included

Source: Forbes.com, 2014
By: Carol Kinsey Goman
Link

Why marketers still haven’t mastered personalization

Posted in Aktuellt, Försäljning / Sales, Strategy implementation / Strategiimplementering on september 28th, 2014 by admin

Lack of data integration means a lack of a single customer view.

Marketers have heard it loud and clear: Personalization is important. But they’re still struggling to execute it. A critical issue? They haven’t mastered the development of a single customer viewpoint, and according to a July 2014 survey by Forbes Insights in association in Sitecore, fragmented and siloed data systems were a key factor preventing this.

personalizationSenior executives polled in North America said their companies were using an average of 36 different data-gathering systems and vendors—and some used more than 100. It comes as no surprise, then, that just 24% of respondents said the various customer communications and data-gathering systems they used were integrated or connected across their organization. On a more positive note, 56% said such systems were partially integrated, indicating they were taking steps toward a more streamlined future. Senior execs’ priorities highlighted just how critical integration efforts were. Fully 62% said that creating a single, central customer marketing database that housed customer experience information was a priority, and 59% said the same about having a single system to deliver customer experiences across all potential digital channels. A May 2014 study by Forrester Consulting commissioned by Conversant echoed these feelings. Fully 35% of US business-to-consumer marketing professionals said building a comprehensive single view of each customer across all sales and marketing channels was an extreme challenge to broader implementation of personalization, and 30% said it was a major challenge. Meanwhile, 61% of respondents cited identifying, vetting and integrating technology, platforms and vendors to deliver personalized communications as a major or extreme challenge. Forrester noted that adopting up-to-date personalization technologies could integrate separate data sources and types, and as a result, help firms create that single customer view they’ve been longing for.

Source: emarketer.com, 23 September 2014
Link

Cykelpendlare mindre stressade

Posted in Aktuellt, Allmänt on september 24th, 2014 by admin

De som cyklar till jobbet får inte bara starka ben. De blir också mindre stressade och koncentrerar sig bättre, visar en brittisk studie.

Allra bäst mår den som cyklar eller går till arbetet men även att åka kollektivt påverkar hälsan på ett positivt sätt, visar forskningen. Sämst mår de som åker bil till jobbet, skriver CBS News.

Studien har gjorts på University of East Anglia’s Norwich Medicial School i Storbritannien och forskarna har analyserat data som hämtats in under 18 år från närmare 18.000 pendlare icykel 1 Storbritannien. Resultatet visar att det finns en tydlig koppling mellan sättet att ta sig till jobbet och hur man mår.
– Man skulle kunna tro att trängsel bland pendlare i kollektivtrafiken leder till stress men istället ger tåg och bussar människor tid att koppla av, läsa och socialisera och eftersom de ofta promenerar till tåg- eller busstationen blir de på gott humör, skriver forskaren Adam Martin.

Den som cyklar eller går till jobbet känner mindre stress och koncentrerar sig bättre. Ju längre promenad- eller cykelväg, desto bättre mår man. Bilpendlarna å andra sidan sover sämre, blir mer olyckliga och känner sig mer värdelösa ju längre tid de tillbringar i bilen.

Mats Börjesson som är professor i folkhälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är inte förvånad över studiens resultat.
– Det har gjorts liknande studier i Sverige som visar samma sak, säger han.

I Sverige har studier visat att den som tar bilen till jobbet också löper större risk för att råka ut för hjärtsjukdomar jämfört med den som cyklar eller åker kollektivt. Andra studier visar kopplingar mellan inaktivitet och stress.
– Många inaktiva känner att de inte hinner träna för att de är så stressade men i själva verket kanske de är stressade för att de inte tränar, säger Mats Börjesson och fortsätter:

– Rekommendationen är att man ska ägna sig åt medelintensiv aktivitet cirka 150 minuter i veckan. Det innebär att man ska cykla eller promenera i rask takt 30 minuter om dagen, fem dagar i veckan. Den som cyklar eller går till jobbet har lättare att nå upp till det och mår alltså bättre.

Källa: DN.se, 23 september 2014
Av: Caroline Englund (caroline.englund@dn.se)
Länk

Kvinnorna tar över!

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on september 22nd, 2014 by admin

“En ny världsordning” tar form med storstädernas kvinnor i förarsätet. Det ställer nya krav på svenska politiker, skriver förre moderate partisekreteraren Per Schlingmann och ekonomiforskaren Kjell A Nordström i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Kvinnor dominerar inom högre utbildning och kvinnor mellan 21 och 30 år tjänar redan mer än jämnåriga män i amerikanska och brittiska storstäder, enligt artikelförfattarna.
”Vår slutsats är att vi befinner oss i en tyst revolution där städer och kvinnor står i centrum. Stadens attraktionskraft är större än någonsin och vi ser hur kvinnor stärker sin ställning”, skriver de på DN Debatt.
females 2
De slår fast att kvinnorna är fler än männen i städerna, lever längre och är bättre utbildade. Framväxten av ett tjänstesamhälle, liksom urbanisering och tillgång till högre utbildning bidrar till att särskilt gynna kvinnors möjligheter till karriär och företagande, enligt artikelförfattarna.
”En viktig politisk frågeställning framöver borde vara hur Sverige och svenska städer kan leda denna utveckling. Att skapa attraktiva livsförutsättningar för människor är ju trots allt ett beprövat koncept i den nordiska framgångsmodellen”, skriver de.

Källa: DI.se, 22 september 2014
Länk

Drömchefen som alla vill ha

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on september 19th, 2014 by admin

Ingvar Kamprad, Fredrik Reinfeldt eller Hans Vestberg?

fotbollNej, Pia Sundhage är den av ett urval kända svenska ledare som flest kontorsanställda vill ha som chef.

Sveriges kvinnliga fotbollslandslags förbundskapten fick 28 procent av rösterna. Herrarnas förbundskapten Erik Hamrén kom på delad andraplats med Ikea-grundaren Ingvar Kamprad, den nu avgående statsministern Fredrik Reinfeldt och Spotifys grundare Daniel Ek. De fick 10 procent av rösterna.

Sundhage anses också ha den bästa och mest inspirerande ledarstilen, fick 27 procent av rösterna, och hade Kamprad (16 procent) och Reinfeldt (15 procent) efter sig. Ericssons vd Hans Vestberg fick minst antal röster i båda frågorna.

Det är fastighetsbolaget Vasakronan som står för kontorsbarometern, en undersökning som speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö.

Källa: DN.se och TT, 19 september 2014
Länk

Behovet av att ytterligare utveckla svenskt ledningsgruppsarbete!

Posted in Aktuellt, Allmänt, Executive Team / Ledningsgruppsarbete, Leadership / Ledarskap on september 15th, 2014 by admin

In en miljö där marknads- och kundförutsättningarna förändras allt snabbare anser många att ledningsgruppsarbetet blir allt viktigare.

Men hur fungerar det i praktiken? Hur effektiva är vi? Och hur skickligt hantera vid de operativa och strategiska utmaningarna vi hela tiden ställs inför? Och var har vi potentialen att ytterligare utveckla och effektivisera vårt arbete, och därigenom stärka vår konkurrenskraft?

3S genomför nu den största kartläggningen av hur ledningsgruppens arbete fungerar i svenskt näringsliv. Det är vår förhoppning att Du och Dina kollegor vill bidra till att ge en så heltäckande bild som möjligt i den Svenska Ledningsgruppsbarometern 2014.

LGB gul
Kartläggningen, som bara tar några minuter att svara på, är naturligtvis anonym. Som tack för hjälpen erbjuder vi Dig en presentation av resultatet av den Svenska Ledningsgruppbarometern 2014 med Dig och Din ledningsgrupp (se intresselänken i slutet kartläggningen).

Klicka här för att komma till Ledningsgruppsbarometern.

Avslutningsvis – Tack för Din hjälp och dela gärna med Dig av länken till Dina kollegor i ledningsgruppen.

Den starka ensamma ledaren blott en myt

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on september 15th, 2014 by admin

Ensam är stark och framgångsrik. Fel, anser professor Archie Brown i en ny bok. De flesta av historiens viktigaste politiska beslut har sin grund i ett kollektivt ledarskap. Det är också detta ledarskap som präglar svensk politik när vi går till val.

churchil BMahatma Gandhi, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, John F Kennedy, Winston Churchill. De är alla viktiga och inflytelserika ledare, som ledde sitt respektive folk med säker hand. Styrka är det som förenar dem.

För det är med styrka vi mäter våra politiska ledare. Med en vecka kvar till valet är det hög tid att avliva myten om den starka politiska ledaren. För en myt är just vad det är, menar professor Archie Brown vid Oxfords universitet, som redan i titeln på sin nya bok röjer sin ståndpunkt: ”The myth of the strong leader”, myten om den starke ledaren.

”Styrka passar möjligen för att förklara framgången hos en tyngdlyftare eller en långdistanslöpare”, skriver han och konstaterar att det finns så många andra egenskaper som varit mer avgörande i världshistorien, till exempel integritet, intelligens, ifrågasättande, vilja att söka skilda uppfattningar, tydlighet, mod, vision och empati.

På samma sätt beskriver han karisma som kraftigt överskattat, åtminstone som ledaregenskap. Det är ingalunda någon gudagåva. Brown kallar till och med strävan efter ett starkt ledarskap hos en enda individ för ”jakten på en falsk gud”.

Winston Churchill är ett bra exempel på det. Den mytomspunne brittiske politikern betraktades under stora delar av sin karriär som en katastrof. Han staplade misslyckanden på varandra.

Det var hans tid som premiärminister under andra världskriget som la grunden till ryktet om honom som en karismatisk ledare. Churchill var rätt ledare på rätt plats vid rätt tidpunkt; han personifierade de kvaliteter som hans följare letade efter.

Det karismatiska ledarskapet är något som både kan erövras och förloras.

Efter kriget tog Churchills framgångar slut tvärt. Nätt och jämnt hade freden i Europa utropats förrän Churchills dagar som premiärminister var räknade.

Även när vi tittar tillbaka på det svenska politiska ledarskapet är det lätt att tro att det är starka och karismatiska ledare som har lett landet. Se på Tage Erlander, se på Olof Palme, och se på Carl Bildt. Men forskningen har aldrig lyckats sätta fingret på att det skulle finnas en särskild partiledareffekt, alltså att det skulle vara partiledaren som på egen hand påverkar utgången av ett riksdagsval.
– Däremot finns det ett samband mellan starka ledare och gänget runt omkring. Det är en del av ledarskapet att man ska rekrytera bra medarbetare omkring sig. När det är som bäst blir det en symbiotisk funktion – ledaren behöver inte ens veta om att det fattas beslut, säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Därmed understryker han en av Archie Browns teser i ”The myth of the strong leader”: de flesta av historiens viktigaste politiska beslut har sin grund i ett kollektivt ledarskap.

Det kollektiva ledarskapet präglar i hög utsträckning den svenska valrörelsen 2014. Alliansen är sprungen ur den kollektiva tanken och vill agera som en, samlad enhet. I Alliansens största parti, Moderaterna, tillämpar Anders Borg och Fredrik Reinfeldt ett näst intill delat ledarskap.

Socialdemokraterna styrs av en kvartett, bestående av Stefan Löfven, Mikael Damberg, Carin Jämtin och Magdalena Andersson, som av det egna partiet nästan liknas vid en ledningsgrupp inom näringslivet.

Tittar vi på svensk politik historiskt har Socialdemokraterna en kultur som är mer kollektivistisk, som tydligt hänger ihop med partiets ideologi. Tage Erlander och Ingvar Carlsson tillämpade ett mer ideologiskt baserat kollektivt ledarskap.

Hos Miljöpartiet har det kollektiva ledarskapet institutionaliserats, med partiets två språkrör.

Hos Moderaterna är den kollektiva tanken relativt ny. Där har tidigare partiledare som Gösta Bohman och Ulf Adelsohn ensamma stått på barrikaderna.

Däremot kunde den kollektiva tanken skönjas vid framtagandet av begreppet Nya Moderaterna, som banade väg för segern i riksdagsvalet 2006. Det var en grupp bestående av Fredrik Reinfeldt, Ulrica Schenström, Per Schlingmann, Sven Otto Littorin och Anders Borg som gemensamt tog fram det vinnande konceptet.

En grupp bestående av fyra–fem personer är den optimala, menar Tommy Möller.
– Man tänker i likartade termer och perspektiven blir med tiden sammanjämkade. Man litar så mycket på varandra i gruppen. Det är bra ibland, men innebär problem när referenspunkterna blir alltför likartade. Och när man är överens ses det som ett bevis på att man har rätt i objektiv mening, säger han.

I dagens så komplexa, och dessutom av medierna hårt granskade, politiska landskap är ledarskapet mer utsatt än tidigare.

Ledarens behov av en stark stab har vuxit, menar Tommy Möller. Han nämner hur den amerikanske presidenten John F Kennedys rådgivare Arthur Schlesinger fick för mycket inflytande vid den misslyckade invasionen av Kuba 1961.

Då tog presidentens bror Robert Kennedy honom åt sidan – och hotade honom fysiskt.
– Han tryckte upp honom mot väggen och sa ’you may be right or you may be wrong, but the President has made his mind up, don’t push it any further’, säger Tommy Möller.

Det var Robert Kennedys funktion, att se till att rådgivarna inte förvirrade presidenten allt för mycket. Det kallas för ”mindguard”.

En svensk motsvarighet var Anders Borg, som täckte upp för Fredrik Reinfeldt innan Moderaterna kom i regeringsställning.
– Han tog en rad impopulära strider, där han blev kontroversiell, säger Tommy Möller.

Behovet är stort av uppbackning från en stab som kan ta smällarna.

Det fick Socialdemokraternas förre ordförande Håkan Juholt erfara. Han har själv angett just detta som orsak till hans fall: Han missade att bygga upp en organisation omkring sig.
– Det fanns ingen som tog skotten, han var väldigt ensam, säger Tommy Möller.

Då Juholts efterträdare Stefan Löfven är oerfaren och till råga på allt inte sitter i riksdagen måste han ha en nära relation till sin omgivning, inte minst Mikael Damberg som är Socialdemokraternas riksdagsgruppledare.

Även Mahatma Gandhi och Nelson Mandela var omgivna av en organisation som gjorde deras ledarskap möjligt. Aung San Suu Kyi är ett annat exempel.
– Det är oftast den institutionella inramningen, med sina tillgångar och begränsningar, som avgör vad en ledare kan göra och uppnå, skriver Brown i ”The myth of the strong leader”.

En alltför hög koncentration av makt kring partiledaren riskerar att försvaga det interna arbetet och därmed politiken.
– Vi måste ifrågasätta hur mycket kontroll som är lämpligt för en ledare att ha över dem som har sett till att han eller hon har hamnat i toppen, menar Brown, som anser att den mest effektiva ledaren är den som lyssnar på gruppen och sedan låter den medlem som är bäst rustad för uppgiften bidra till att uppnå gruppens mål.

Delegerar, alltså.

Tommy Möller håller med.
– Inom alla sfärer tillämpas i dag ett mer lyssnande, dialog- inriktat ledarskap än det tidigare mer auktoritära och allenarådande, säger han.

Källa: Svd.se
Länk

10 signs you are a great boss

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on september 10th, 2014 by admin

love 2We’ve all had them: bosses and managers who make our work lives terrible and couldn’t manage a stack of paper clips, let alone a team of employees. I’ve written about the traits that make for bad bosses before, and in that article, a thoughtful commenter came up with his own list of what makes a good boss.

I loved his list (hat tip to him), but I thought I’d elaborate on what I believe makes for an effective boss or manager.

Having worked with many corporations and companies — large and small — I’ve seen time and time again what works, and what doesn’t.

Effective bosses and managers tend to:

1.Provide strong leadership and a clear vision

The captain must steer the ship. If leadership doesn’t know where a project or company is headed, how can the company know? This isn’t just about steps or deliverables, either, but a clear vision of the department or company’s future that he or she can communicate to the employees.

2.Hold themselves and others accountable
Many bosses hold their staff accountable, but the best show that they hold themselves accountable as well. This means adhering to the same guidelines they set for their employees and taking responsibility for both team successes and failures.


3.Good problem solver

One key thing the best bosses seem to have in common is that they are all consummate problem solvers. They can not only spot them, but brainstorm successful and innovative ways to fix them.

4.Avoid micromanaging
The best bosses understand the art of delegation. My commenter said something along the lines of, “They’ve fired themselves from their previous job,” meaning that they don’t interfere in the day-to-day and minute-to-minute workflow or processes. In essence, learning to delegate instead of micromanage is about trust.


5.Effective decision makers

Effective bosses must be effective decision makers. He or she cannot vacillate over every tiny decision. Being able to make decisions quickly and decisively — and then take responsibility for the outcome (see number 2) — is an important business skill, especially when managing others.


6.Put people first

The best bosses understand that there must be a balance between the company or client’s needs and the needs of his or her employees. The best bosses are willing to listen and talk about any issues an employee may be having because they understand that a happy employee is a more productive employee.

7.Manage up, down, and sideways
Managers are expected to manage the people below them on the corporate hierarchy, but the best managers also have ways of managing their superiors and coworkers on behalf of their team. Many times this means effective communication, managing expectations, and requesting help in a timely manner.


8.Show Appreciation

Every employee wants a pat on the back once in a while, and the best bosses understand the importance of recognizing and appreciating employee contributions. This doesn’t have to mean bonuses or fancy corporate awards, but regular and meaningful expressions of appreciation.


9.Be Honest

There’s nothing worse than a boss who says one thing and does another, and nothing better than one who keeps his word. Just as managers must trust their team, employees must trust their boss to have their best interests at heart.


10.Be Dedicated and balanced

The very best bosses I’ve seen are passionate about their work; they live and breathe their jobs and strive to do the best work possible. Yet at the same time, they have lives outside of work. They understand the need to balance family and work or play and work. And they set a good example of how to do that for their employees.

Source: Linkin.com, 10 September 2014
By: Bernard Marr
Link

Are you making one of these coaching mistakes?

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on september 9th, 2014 by admin

Considering Coaching to Support Learning?
Be Sure to Avoid These Common Mistakes

Coaching helps an individual take something they’ve learned and turn it into new behaviors—and that’s true whether the coaching is a follow-up to leadership development training or is a part of a broader executive coaching initiative.

But organizations often underestimate the time and effort required to help leaders change.

You need a good partner who can help you identify some of the common pitfalls and who can guide you to success, says Patricia Overland, a master certified coach who helps to head up the Coaching Services Division at The Ken Blanchard Companies.

A Change in Mind-set
The most successful coaching initiatives occur when an organization sees learning as a way to constantly help their people develop new skills instead of just checking a box saying that they completed a training program. The better goal is to create an organization where people are continuously learning and continually improving their skills.

leadership 1Overland explains that The Ken Blanchard Companies is unique in that it has access to a network of 140 professionals who are coaches first and foremost—but who also have deep knowledge in the subject of leadership. This dual skill set allows Blanchard coaches to identify and redirect the subtle mistakes people make when they first get started improving their leadership skills.

For example, one tenet of Blanchard’s Situational Leadership® II model is that leaders need to adjust their leadership style based on the development level of their direct report; a beginner on a task requires a more directive style than someone who is experienced.

As Overland explains, “A common mistake is assuming that a person who is highly experienced in one aspect of their job will easily pick up any new task that is assigned to them. Situational Leadership® II teaches that leadership style needs to be very task specific—even a very experienced person can be a beginner on a new task.
“So when a new leader describes how they are applying a hands-off delegating style to a veteran employee struggling with a new task, the coach can step in with a midcourse correction and make that important distinction.”

A good coach also recognizes that people do not learn new skills in a vacuum. That means taking into account the work environment and successfully managing a dual agenda—that of the sponsoring organization and the individual leader. Every coaching situation is unique because every human being and organization is different.

Overland explains that as a coach, “You are balancing the needs of the organization to build new leadership capacity while at the same time working with the values, belief systems, strengths, and weaknesses of individual leaders.
“A skilled coach takes all that into consideration and helps to create an environment that closes the learning-doing gap. So it gets people into action and keeps them in action around the learning.”

Common Mistakes in Coaching to Support Learning
Coaching as a follow-up to a traditional one- or two-day leadership development program can greatly improve the transfer of learning. But to be successful, sponsoring executives need to avoid a couple of common mistakes that even the best-intentioned organizations can fall into when looking to apply coaching to support learning. In Overland’s experience, the three biggest mistakes made are
• Underestimating the amount of attention and follow-up that is required for people to apply what they have learned. Change is leadership 3difficult under the best of circumstances. Research identifies that only a fraction of learning ever sticks without repetition, reminders, and reinforcement. Don’t underestimate the time required to make real change.
• Underestimating the challenge leaders have in balancing their workload and engaging in their own learning and development.
Time and competing priorities are the two big challenges. What usually happens is that well-meaning managers put their own personal development at the bottom of the list because it doesn’t feel central to the business of the organization. Coaching helps with that because it provides some structured time where people can slow down a bit and think about their leadership and how new behaviors can improve their effectiveness managing people and situations—it can help them address things early in the process.
• Outsourcing responsibility for behavior change. According to Overland, to be successful, any leadership development initiative needs organization sponsors to support and push for a cultural environment that helps to sustain learning and change efforts.

“Sometimes when we go into organizations, sponsors will want to offload everything to Blanchard. And while we are very, very good at what we do, that does not substitute for the impact a message from a senior leader will generate. One of the greatest ways to demonstrate the importance of any initiative is to have a senior leader check in on progress. That type of tactical approach makes a huge difference.”

Involvement Leads to Success
As much as Overland would like to promise clients that they can just turn over the process to her and the Blanchard network of coaches, the reality is that senior leaders need to stay involved every step of the way. The good news is that the level of involvement required is no more than that required for any other successful leadership initiative. The difference here is that you have a strategy and a partner to help you along the way to make sure that you give your people the support they need to practice and acquire the new skills.

As Overland explains, “You can’t look at leadership development as a one-time thing and then go away, come back a year later, and expect everybody to be done. You’ve got to water the garden along the way.”

Her advice? Bring in a trusted partner and invest in coaching to support learning—it’s the best way to make sure your training time is well spent and achieves the results you are looking for.

Source: www.kenblanchard.com, August 2014
Link

IKEA. Igen!

Posted in Aktuellt, Allmänt, Customer care / Kundvård, Försäljning / Sales, Strategy implementation / Strategiimplementering on september 4th, 2014 by admin

Jag talar ofta om betydelsen av MOD i ledarskapet. I den högst konkurransutsatta marknadssituation vi lever i krävs ett högre utvecklings- och förändringstempo än någonsin tidigare.

I mina försäläsningar och uppdrag talar jag därför ofta om vilka strategiska och operativa konsekvenser det får för såväl styrelse och ledning som det dagliga operativa ledarskapet. Här är just MOD en nyckelfråga!

MOD att:
– Ifrågasätta befintliga affärsmodeller
– Hitta nya vägar att nå kunderna
– Att att, trots att det senaste kvartalet var det bästa på många år, blicka framåt och arbeta mot ett ännu bättre nästa kvartal.
– Att ifrågasätta nuvarande organisationsform för att hela tiden öka den interna efektiviteten.

Jag har definierat åtta nyckelområden (där MOD är ett av dem) som karaktäriserar företag som lyckas vara framgångsrika i dagens nmarknadssituation. Förmågan att förstå, dra rätt konsekvenser och avslutningsvis mobilisera hela organisationen (förankra / “implementera”) utifrån dessa definiera nyckelområden ger en avgörande skillnad för dagens företag.

ikea 2I min ambition att utveckla min uppdragsgivare söker jag hela tiden “success cases” i vår omvärld. Genom att se och lärna ökar insikten och förståelsen. Senast igår hitta jag följande information (se nedan) om IKEA. IKEA är onekligen ett skolexempel på ett företag som hela tiden, trots enorma framgångar, inte slår sig till ro utan hela tiden vågar (har MODET) att utmana det traditionella och söka nya väger. Läs och lär:
Ikea bygger varuhus mitt i stan
Möbeljätten Ikea börjar bygga varuhus mitt i storstäder. Först ut är Hamburg där man öppnat ett varuhus mitt i centrum med lånecyklar med flak för den som saknar bil.
Läs hela artikeln här.