Behovet av att ytterligare utveckla svenskt ledningsgruppsarbete!

In en miljö där marknads- och kundförutsättningarna förändras allt snabbare anser många att ledningsgruppsarbetet blir allt viktigare.

Men hur fungerar det i praktiken? Hur effektiva är vi? Och hur skickligt hantera vid de operativa och strategiska utmaningarna vi hela tiden ställs inför? Och var har vi potentialen att ytterligare utveckla och effektivisera vårt arbete, och därigenom stärka vår konkurrenskraft?

3S genomför nu den största kartläggningen av hur ledningsgruppens arbete fungerar i svenskt näringsliv. Det är vår förhoppning att Du och Dina kollegor vill bidra till att ge en så heltäckande bild som möjligt i den Svenska Ledningsgruppsbarometern 2014.

LGB gul
Kartläggningen, som bara tar några minuter att svara på, är naturligtvis anonym. Som tack för hjälpen erbjuder vi Dig en presentation av resultatet av den Svenska Ledningsgruppbarometern 2014 med Dig och Din ledningsgrupp (se intresselänken i slutet kartläggningen).

Klicka här för att komma till Ledningsgruppsbarometern.

Avslutningsvis – Tack för Din hjälp och dela gärna med Dig av länken till Dina kollegor i ledningsgruppen.

Comments are closed.