Unga kan välja Google som bank

Ni som lyssnat till min föreläsning vet att jag bl.a. talar om betydelsen av att följa de allt snabbare förändringarna i kundpreferenser. Här följer ytterligare ett exempel på hur snabbt (och i många fall oväntat) marknaden kan förändras:

Yngre personer är mer öppna än äldre för att bli bankkunder i bolag som Google och Apple om de startar finansiell verksamhet, visar en ny undersökning.

Det är konsultbolaget Accenture som i en ny rapport tecknar en bild av hur bankmarknaden påverkas av den ökande digitaliseringen.

Google bankEn slutsats är att bolag i andra branscher snabbt kan börja konkurrera med de traditionella bankerna. Öppenheten för det finns också bland yngre kunder om man ska tro den amerikanska delen av undersökningen.

På frågan om man kan tänka sig att bli kund hos sökbolaget Google om de startade banktjänster svarade 40 procent i åldersgruppen 18– 34 år att det var troligt eller mycket troligt att de skulle bli det. I åldersgruppen 35– 54 år var andelen 23 procent och bland de över 55 år var det bara 5 procent som trodde det.

Liknande mönster var det för betalningstjänsten Paypal, e-handelsföretaget Amazon och datorjätten Apple. Undersökningen bygger på amerikanskt och brittisk data men Peter Ekdahl, expert på bank- och finansbranschen, på Accenture menar att det går att se samma utveckling i Sverige.
– Vi ser att de stora bankerna känner en större press och ökad konkurrens från andra aktörer och de måste försvara sina intäkter mot konkurrenterna, säger han.

Peter Ekdahl menar att 30 procent av bankernas intäkter är utsatt för konkurrensen. Exempel på trenden är att både Apple och Google har lanserat betaltjänster.

Det är väl känt att svenskarna är mycket trogna sina banker och byten är inte vanliga.
– Men våra analyser pekar på att de yngre har en annan syn på lojalitet mot bankerna och har en större benägenhet att titta på andra alternativ, säger Peter Ekdahl.

Den hårdare konkurrensen kan också leda till lägre priser för finansiella tjänster.
– Ser man det från kundens perspektiv är utvecklingen väldigt positivt. Det går att ha en fullservicebank samtidigt som man kan komplettera med nischaktörer, menar Peter Ekdahl.

Källa: Dn.se, 22 november 2014
Av: Hasse Eriksson (hans.eriksson@dn.se)
Länk

Comments are closed.