Effektivisera era möten!

Möten är kulturbärande i en organisation. Beteenden och vanor- goda och dåliga- befästs och återskapar kulturer. Vill du därför skapa en inkluderande arbetsplats kan du börja med mötet.

Här kommer fem tips till mötesledaren:
1. Börja med att se alla deltagarna i ögonen när de anländer. Att alla känner sig välkomna är en förutsättning för ett bra möte.
2. En traditionell möblering riskerar att befästa den hierarkiska ordningen i gruppen. Testa nåt nytt: ta bort bordet, ha ett walk-and-talk eller annat utomhusmöte .
meeting
3. Designa mötet så att även den introverte får en chans att bidra. Skicka ut information och förberedelser en vecka innan mötet, så får alla en chans att bilda en uppfattning. Under mötet, låt deltagarna diskutera i mindre grupper och inte bara i plenum.
4. Inled mötet med en energizer som slipar ner trösklar för interaktion och deltagande. Är alla “uppvärmda” och har fått säga något tidigt under mötet, är det enklare för dem att tala igen under mötet.
5. Under det större mötet, testa appen Gendertimer: Den håller koll på taltider och ger er information om hur fördelningen ser ut mellan olika grupper.

Källa: Gr8meetings.se, 27 februari 2015
Läs om Möteskulturdagen 2015 här

Comments are closed.