Sverige riskerar chefsbrist

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on April 20th, 2015 by admin

Mindre än var tionde chef i Sverige i dag är under 35, konstaterar chefernas eget fackförbund Ledarna i en färsk rapport.

Många företag och organisationer har länge skjutit problemet på framtiden. Faktum är att Sverige ligger nära jumboplats inom EU vad gäller andelen chefer under 40 år. Bland 28 länder hamnar vi på plats sex – från slutet – med knappt 28 procent yngre chefer, mot EU-snittet på 34 procent.

Trots att 40-talistgenerationen gått i pension har antalet äldre chefer ökat kraftigt, medan antalet yngre minskatchef med en tiondel ­sedan 2000-talets början.

Även om nära åtta av tio studenter vill bli chefer tycks unga svenskars önskan om att ta på sig en ledarroll ganska snabbt minska när de väl kommer ut i arbetslivet, visar en undersökning från Kairos Future och arbetslivspanelen Manpower Work Life.

Bland dem som varit ute på en ­arbetsplats i några år hade andelen sjunkit från 77 till 65 procent.

En anledning är förstås att många bildar familj och just då tvekar ­inför att ta på sig en mer krävande ­ansvarsbörda. Men Ledarna menar att många också avskräcks av den verklighet de möter ute i arbets­livet.

Enligt rapporten har många yngre begåvningar och potentiella chefer både vilja och ambition, men också andra krav och förväntningar på chefsrollen än tidigare generationer: Ledarskapet kan inte längre handla om en livstidsroll för en äldre, rutinerad medarbetare som under många år samlat på sig ­expertkunskaper.

Att som chef vara expert på allt är i dag inte längre möjligt, ­eller ens önskvärt. När ­kunskap tidigare sågs som makt ingår det i dag oftast i arbetsprocessen att man delar med sig av sina insikter, erfarenheter och idéer i ett arbetslag. Den utvecklingen förstärker tendensen till att medarbetarna i allt mindre utsträckning ser chefen som expert. Chefens uppgift är snarare att leda med­arbetarna i rätt riktning, motivera och skapa utrymme för nya, kreativa lösningar.

—————————————————————————————————————–
Ledarnas tips för att locka morgondagens chefer
1. Uppdatera värderingar och företagskultur. Vilka värderingar kan integreras med företagets affärsidé? Glöm inte att även administration och arbetssätt behöver stämma med de värderingar verksamheten ställt sig bakom.
2. Fundera över företagets kompetensbehov och rekryteringsmöjlig­heter. Vilken blir den största omvärldsförändringen de närmsta fem åren? Arbeta fram en ­tydlig strategi kring hur ni ska arbeta med rekrytering, vilka kanaler och budskap som ska användas.
3. Utnyttja digitaliseringens möjligheter. Se till att det finns verktyg för att både arbeta och leda medarbetare på distans. Fundera över om ert företag kan dra större nytta än i dag av de yngre medarbetarna och deras eventuella kunskap om olika digitala lösningar.
4. Förändra sättet att leda. I stället för detaljstyrning behöver ledarskapet handla om att förmedla intentioner och skapa utrymme för kreativitet och innovation. Fundera över hur medarbetarna ser på ledarskapet och om nya arbetssätt och mer innovativa lösningar behöver uppmuntras.

—————————————————————————————————————–

Källa: DN.se, mars 2015
Av: Tove Nandorf (tove.nandorf@dn.se)
Länk

Tipsen som kan ge dig högre lön!

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on April 20th, 2015 by admin

Var förberedd, kolla upp företagets ekonomi och prata med vänner som har liknande jobb. Det är några tips till dig som vill ha högre lön, enligt experter som DN Jobb har pratat med.

Är du dåligt förberedd inför årets lönesamtal? Då är du inte ensam. Två av tre förberedde sig inte alls, eller mindre än en halvtimme, inför sitt senaste lönesamtal. Det visar en undersökning som fackförbundet Unionen har gjort. Dessutom upplever endast tre av tio en koppling mellan arbetsprestation och lön.

Men det finns knep för den som vill få upp lönen. Ett av de bästa är att läsa på, anser Anna-Karin Mattsson, lönerådgivare på Unionen, och Sofie Rehnström, jurist på LO.

De tycker att det är viktigt att vara lugn och saklig inför ett lönesamtal. Några viktiga punkter att ha koll på är företagets ekonomi, lönestandarden i branschen, företagets lönepolicy och din betydelse för arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan ofta presentera argument till varför du inte kan få den lön du vill ha. Därför är det en stor fördel att vara beredd på att bemöta argumenten.

– Där är det viktigt att man vet hur det går för företaget ekonomiskt. Men går det inte jättebra vill de ändå försöka behålla den bästa kompetensen, säger Anna-Karin Mattsson.
Lön

En del av förberedelserna kan vara att ha koll på ledningens ambitioner och framtidsplaner. Att under året vara medveten om dina styrkor och synliggöra dem för din chef är också ett bra sätt att underlätta själva förhandlingssituationen.

– Man ska vara medveten om att cheferna ibland kan ha ganska dålig koll på vad man har gjort och presterat. Därför är det bra om man pekar på de saker man åstadkommit och berättar vad man har gjort under året, säger Sofie Rehnström.

Det finns även saker man kan tänka på när man löneförhandlar på en ny arbetsplats. Framförallt om man är ny på arbetsmarknaden kan det vara svårt att få den lön man vill ha. Men tänk på att inte ligga för lågt i ditt första löneanspråk. Din första lönesättning är grunden till dina framtida förhandlingar. Det kan vara klokt att försöka lägga sig högt och då få motbud från chefen.

Källa: DN.se, 19 april 2015
Av: Juan José Iragorri (juan.iragorri@dn.se)
Länk

Träna regelbundet för att slippa deppa

Posted in Aktuellt, Allmänt on April 16th, 2015 by admin

Att träning påverkar även den psykiska hälsan positivt har forskningen visat flera gånger. Frågan är hur mycket man måste svettas för att hålla en depression på avstånd. ”Medelintensivt” minst tre gånger i veckan, är svaret i en ny svensk studie.

gym 1Knäckfrågan för den som vill hålla humöret uppe är hur hårt och hur ofta man ska träna för att må bättre psykiskt. Hjälper promenader eller måste man bli andfådd och svettig flera gånger i veckan? Det ville en forskningsgrupp under ledning av professor Per Carlbring vid Stockholms universitet ta reda på. De gjorde därför en översiktsstudie som nyligen publicerades i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Den baserades på tolv vetenskapliga studier av mycket hög kvalitet.

Forskningsgruppen hade sett att många patienter får god hjälp av till exempel kbt på internet eller andra behandlingsmetoder, men att ett antal patienter återfaller i depression inom några år. Därför har de nu startat en ny studie som ska visa om de som tränar minskar risken för återfall i depression.

I översiktsstudien presenterar de resultatet av det mest effektiva träningsupplägget för att motverka depression. Slutsatsen var följande:
1. Den fysiska aktiviteten ska vara individuellt anpassad. Intensiteten ska vara medelintensiv, vilket innebär raska promenader för den otränade och mer för den som redan har bra kondition.
2. Träningen ska pågå minst 30 minuter.
3. Helst ska aktiviteten utföras under handledning snarare än på egen hand.
4. Man ska träna minst tre gånger per vecka.

Per Carlbring påpekar dock att nya studier tydligt har visat att alltför hög träningsmängd inte är att rekommendera, tvärtom.gym 2
– Att vara aktiv innebär inte heller att man är immun mot depressioner, men kroppen är gjord för att användas och kan man kombinera samvaro med andra människor och att man är ute i ljuset kan det bli en positiv vana.

Man måste gilla det man gör för att fortsätta. Hjärnan vill ha sin belöning för att lära in nya rutiner.

Nu går forskningsgruppen vidare för att studera om lågintensiv behandling med både kbt, kognitiv beteendeterapi, och fysisk aktivitet är effektivt.
– Vi ska följa upp patienterna om två år men än så länge verkar resultaten peka åt rätt håll.

Men som Per Carlbring skriver i sin blogg: ”Varför ska man lägga ner så mycket tid på något som är så tråkigt?”

Ett svar finns i hans och psykologen Lars Ströms ”Handbok för oglada”. Om man satsar 90 minuter varje vecka under till exempel 30 år (förmodligen räcker det med mindre) så uppgår ”promenadslöseriet” som bokens författare skämtsamt kallar det, till totalt 2 340 timmar. Det är detsamma som 146 dagars vaken tid (åtta timmars sovtid borträknad).
– Det man sett i statistiken är att man, genom att öka sin fysiska aktivitet med 1,5 timmes aktiv promenad i veckan, i genomsnitt även förlänger sitt liv med 6 – 9 år. För 146 hela dagar får man alltså upp till nio år extra att leva.

I slutet av mars presenterades en annan vetenskaplig studie som visade att fysisk aktivitet kan vara lika effektiv mot depression som läkemedel eller psykoterapi. 946 personer med mild till måttlig depression hade lottats till en av tre olika behandlingsformer. Efter tre månader visade det sig att fysisk träning var minst lika effektiv som internetbaserad kognitiv beteendeterapi eller sedvanlig behandling med mediciner. Studien utfördes av Karolinska institutet och Lunds universitet i samarbete med sex landsting.

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Därför gillar hjärnan träning

1. Nybildningen av hjärnceller i hippocampus ökar, vilket ger bättre förutsättningar för minne och inlärning. Ämnet BNDNF (Brain-derived neurotrophic factor) ökar. Det är ett protein som ger hjärncellerna näring och stimulerar bildandet av nya kopplingar, så kallade synapser. (Halten av BDNF är låg hos personer med depression, fetma, hjärtkärlsjukdom, diabetes 2 och demens.)
2. Man blir mer motståndskraftig mot stress, vilket kan vara kopplat till minskad aktivitet i hypotalamus-hypofys-binjurebarkaxeln, vars funktion ofta är ökad vid depression.
3. Musklerna slappnar av och bryter en negativ spiral om man har en tendens att spänna sig
på grund av stress eller ångest.
4. Bättre hjärt- och lungfunktion tycks ha en länk till den psykiska hälsan, enligt nya amerikanska studier. Depression och hjärtproblem är nära sammanlänkade.
Källa: ”Själ och kropp” av psykiatern Jill Taube.

Källa: SvD.se, 15 april 2015
Av: Maria Carling (maria.carling@svd.se)
Länk

Virusfara i telefonen!

Posted in Aktuellt, Allmänt, Digitalisering / Internet, Technology on April 14th, 2015 by admin

En av sex appar till operativsystemet Android innehåller skadlig kod, enligt en ny rapport. Den visar också att cyberskurkarna har ökat attackerna mot storföretag. I snitt har det gått två månader för att upptäcka och åtgärda intrången.
Cyberattacker är i dag ett påtagligt hot mot världens storföretag och deras aktieägare. Den stora amerikanska nätbutiken Target uppgav i höstas att en attack som drabbade företagets 110 miljoner kunder kostade 248 miljoner dollar, motsvarande 2,2 miljarder kronor.

Om attacken drabbar en av de stora bankerna eller energibolagen skulle kostnaden kunna bli en miljard dollar,virus enligt Financial Times, och då uppstår ett problem eftersom försäkringsbolagens tak för cyberattacker i dag är hälften av den summan. Det finns också försäkringsbolag som vägrar försäkra mot cyberattacker.

Datasäkerhetsföretaget Symantec konstaterar i sin årsrapport att attackerna mot större företag ökat med 40 procent på ett år och att brottslingarna inte behöver slå in dörren till företagens nätverk eftersom nycklarna är lättåtkomliga. Väl inne i nätverken kan de ägna sig åt nätfiske, plantera trojaner och försvåra upptäckt av intrånget.

“Brottslingarna har blivit mycket smartare. De är snabbare på att upptäcka sårbarheter som de kan sälja till andra nätkriminella. Informationen som hittas kan säljas på den svarta marknaden och de kan också utpressa företagen direkt. Det här har blivit en landsplåga”, säger Ola Rehnberg, säkerhetsexpert på Symantec.

Den ökade självsäkerheten hos cyberskurkarna märks också när det gäller digital utpressning, som ökade 113 procent 2014. När de tagit sig in i och låst en dator eller telefon så låtsas de i många fall inte längre komma från FBI eller någon annan polismyndighet, de bara kräver pengar rakt av. Den krypterade låsningen är nu också på högsta nivå.

“Har du råkat ut för det här är det närmast omöjligt att få tillbaka din information om du inte har säkerhetskopior”, säger Ola Rehnberg.

En av de mest uppseendeväckande inslagen i Symantecrapporten är att de skannat 6 miljoner appar till Googles operativsystem Android och upptäckt att en miljon var elakartade, innehöll alltså skadlig kod eller virus.

“En av sex. Jag blev alldeles chockad när jag såg det”, säger Ola Rehnberg.

Källa: DI.se, 14 april 2015
Länk

———————————————————————————————————–
FAKTA – SÅ SKYDDAR DU DIG:
– Använd inte enkla lösenord.
– Använd inte samma lösenord på flera konton.
– Ändra lösenord var tredje månad.
– Var försiktig på sociala medier. Klicka inte på meddelanden från avsändare du inte känner.
– Tänkt på vad du delar på nätet.
– Kolla vad nya appar kräver tillgång till innan du installerar. Kolla också inställningarna noga när du installerar en ny router hemma.

Att tänka på vid en jobbintervju

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on April 14th, 2015 by admin

Mycket kan verka självklart.
“Men ni skulle bli förvånade över hur folk beter sig”, skriver rekryteringsproffset John Kirschner.
Här är hans lista över saker du absolut inte får göra vid intervjun.

Saker som borde vara självklara kan spoliera dina möjligheter, om du inte undviker fällorna. Det skriver John Kirschner, från den amerikanska rekryteringsfirman Evergreen, på Linkedin.

Här är åtta av hans enkla regler som kan rädda din jobbintervju, om du följer dem:
8. Var aldrig sen
Det är en självklarhet. Kirschners tips är att du är på plats minst en kvart i förväg. Hur bra dina ursäkter än är kan en sen ankomst förstöra dina chanser att få jobbet.

7. Glöm aldrig att ta med kopior på ditt cv

Intervjuaren har antagligen redan skrivit ut det. Men att ta med sig kopior är ett bra sätt att verka förberedd och engagerad.

6. Klä dig aldrig för ledigt eller oproffsigt
När det gäller jobbintervjuer är det bättre att klä upp sig lite för mycket. Klä dig affärsmässigt – och skippa tuggummi och snus under intervjun.
”Det är självklara saker, men ni skulle bli förvånade över hur folk beter sig”, skriver Kirschner.
jobint
5. Kom aldrig oförberedd
Läs på om företaget på nätet. Googla på personen du ska träffa. Förbered svar på de frågor du tror att du kommer få. Och tänk ut en plan för hur du skulle agera om du fick jobbet, så att du kan berätta om den under intervjun.

4. Undvik aldrig ögonkontakt – och lyssna
Intervjuaren kommer granska hur du kommunicerar och föreställa sig hur du skulle göra det på tjänsten intervjun gäller. Svara tydligt och utan att babbla. John Kirschner menar att det bästa är att lyssna 60 procent av tiden, och prata själv 40 procent av tiden.

3. Ta aldrig upp traktamenten, förmåner eller semester under intervjun
Du vill inte ge intrycket att det bara handlar om pengar för dig. Prata om detta bara om intervjuaren tar upp det, och inte mer än nödvändigt.

2. Tala aldrig illa om din nuvarande arbetsgivare eller chef
Det kan verka som om du har samarbetsproblem och svårt med auktoriteter.

1. Slarva aldrig med avslutet
Fråga om det finns några oklarheter kring dig som ni kan reda ut. Avsluta gärna med att erbjuda kontaktuppgifter till ett fåtal referenspersoner, Kirschner tycker att tre är lagom. Följ upp intervjun med att skicka ett mejl.

Källa: DI.se, 14 april 2015
Länk

Vad innebär det att göra affärer med en ny generation som är ständigt uppkopplad?

Posted in Aktuellt, Digitalisering / Internet, Försäljning / Sales, Strategy implementation / Strategiimplementering, Technology on April 13th, 2015 by admin

Handlare som vill ta steget in i den digitala världen och nå en ny generation ständigt uppkopplade konsumenter måste riva gränserna mellan e-handel och fysisk handel, uppmanar experter.

Dator, surfplatta och mobil har blivit en integrerad del av hur vi handlar i dag. Nästan varannan kund är digitalt aktiv innan köp i butik och var tionde är digital inne i själva butiken, enligt Postnords senaste e-barometer. Och de digitalt aktiva är dessutom mer köpbenägna och gör av med mer pengar, visar amerikanska undersökningar.
“Det här slår hål på myten om att handel skulle handla om olika kanaler. Det finns bara en handel, men människor vill handla på olika sätt. Dessa står inte emot varandra utan går in i varandra och är beroende av varandra”, säger Fredrik Kolterjahn på HUI Research.
uppkopplad
Nu gäller det för handeln att hänga med i utvecklingen och erbjuda en köpupplevelse som tillåter kunden att röra sig sömlöst mellan olika kanaler, menar han:
“Steget från tanke till handling blir ständigt kortare för dagens konsumenter. De handlare som finns på ett bra sätt i fler kanaler har lojalare kunder och bättre kundrelationer. Att de digitalt aktiva handlar mer även i fysisk butik handlar helt enkelt om att de är engagerade i fler kanaler och förmodligen närmare ett köpbeslut än de som inte är digitalt aktiva.”

Kunder som är digitalt aktiva inne i butiken ställer nya krav på medarbetarna, påpekar Fredrik Kolterjahn:
“Säljarna måste kunna hantera detta genom att bli mer än kassörer. De måste fånga kunden och erbjuda bra service.”

Bra service kan å andra sidan få kosta lite mer, tillägger han, och priserna i den fysiska handeln behöver därför inte alltid matcha e-handelns priser krona för krona.
“Många är beredda att betala extra för rådgivning och upplevelser. Men det gäller att paketera och sälja på ett engagerande sätt. Många e-handlare anser att de behöver en fysisk närvaro för att verkligen få fart på försäljningen.”

Att erbjuda upplevelser är viktigt för framtidens handlare, och här utgör fortfarande den fysiska butiken en oöverträffad arena, menar Fredrik Kolterjahn:
“Det behöver inte handla om storslagna nöjesfält inne i gallerian, det är små saker som gör skillnad, som rätt temperatur, doft och belysning. Och om erbjudanden och lösningar som gör stor skillnad i människors vardag. Allt detta talar för att den fysiska butiken fortfarande är oerhört viktig, säger han och citerar amerikanska detaljhandelsforskares mantra att “brick is the new black”, det vill säga fysiska butiker är “det nya svarta”.

Dagens konsumenter vill inte bara välja själva vilken kanal de vill handla i – de vill också ha leverans på sina egna villkor, tillägger Fredrik Kolterjahn.
“Vi ser att allt fler som e-handlat väljer att hämta ut varan i en butik, vilket också gör det smidigare om du vill returnera en vara. Utlämningsställen som någon annan har valt är inte på dina villkor.”

Att nå ut till de digitaliserade och uppkopplade konsumenterna i generation Y, som 80-talisterna kallas i USA, är en annan utmaning för handeln.

“De finns inte lika mycket i de traditionella kanalerna, de tittar inte på linjär teve och lyssnar inte på radio. Det är streamat som gäller och de är trötta på reklam. Dessutom vill de ha individanpassade erbjudanden och helst en personlig kontakt med butiken före, under och efter köpet”, konstaterar Fredrik Kolterjahn.

Mer läsning inom kort: Ett företag som verkligen lyckats tillhandahålla en helt individualiserad produkt i en lösning där kunden rör sig fritt mellan digitala och fysiska försäljningskanaler är hörlurstillverkaren Normal Ears.


Tre tips för handlare som vill sälja mer till en digital generation:

– Leverera en upplevelse i butiken
– Tänk på att allt fler väljer att hämta ut e-handlade varor i butiken
– Webrooming är mycket vanligare än showrooming, det vill säga det är fler som gör research digitalt innan köpet än som provar en vara i butiken för att sedan handla den digitalt.

Källa: Postnord / DI.se, 13 april 2015
Länk

These five leadership styles have never worked for anybody

Posted in Aktuellt, Executive Coaching, Leadership / Ledarskap on April 12th, 2015 by admin

Leadership is tricky business. There are an infinite number of approaches and styles, unique to each individual leader, but not every style is effective in a working environment. Some approaches which seem like they would be effective on paper actually do more to unnerve employees than they do to foster productivity. Others are clearly ineffective, but tend to creep up on us without us ever knowing we’re acting on them.

These are five of the least effective leadership styles I’ve seen, and if you’re using any of them, it might be time to reconsider your approach:
leader 1
1. Micromanagement.
We’ve all had negative experiences with micromanagers, but it’s sometimes difficult to tell where the line is between active help and micromanagement. For example, if you notice one of your employees is struggling with a problem and you go out of your way to check in with them on an almost hourly basis, is that a form of micromanagement?

Unfortunately, there’s no universal answer for this. What constitutes interference for one worker might not register as such for another. You must adjust your approach for each individual employee, and look for signs that you are disrupting more than you are helping. For the most part, it’s wise to set a direction and then leave your employees alone to accomplish the work. If they have trouble or need your feedback or advice, they’ll come to you.

2. Absolute rule.
It’s the leader’s job to set direction for the team, but many leaders take it too far. They create a culture of absolute rule, where their own direction and vision are law. It’s good for a leader to maintain authority and cultivate respect by making their direction a priority, but when it comes at the expense of your team’s voice, it becomes a problem.

Even though you have the final say, your ideas and directives should be scrutinized by your team. They should feel free, if not encouraged, to openly discuss the changes they would make or the flaws they see. One person alone cannot think of everything, and if you open the doors for your team to give their perspective, your final plans will enjoy the benefits.

leader 33. Anything goes.
Flexibility is important, and minimalist managerial styles have become increasingly popular, but creating an environment with no rules and no supervision is equally problematic.

As a leader, it’s your job to make sure everyone is on the same page, and to make sure that your goals and objectives are communicated clearly to each individual on the team. Without a solid direction, your team members might have grand ideas and work hard to achieve them, but those ideas will not be in alignment under one consolidated vision. A little bit of structure is also important to let your employees know what is expected of them and to create a culture that unifies your team.

4. Complete self-reliance.
Self-reliance is an admirable quality even for a leader, but excessive self-reliance can be toxic. What I mean by “complete self-reliance” is the tendency to do all the work yourself and never delegate any responsibilities or authority to your subordinates.

On one hand, keeping all the work for yourself seems like a good thing. It gives your workers a lighter workload and ensures that the work is executed exactly as you see fit. However, as a leader, it’s your responsibility to hire a team of people who can handle that work effectively. Your job should be effectively delegating that work, not executing it on your own time. Learn to trust your team, and if you can’t, hire a team you can trust.

5. Excessive consistency.
Again, consistency is a good quality, but excessive consistency can interfere with your ability to grow as a leader. For example, if you have a preconceived notion of how you will lead yourLeader 2 team and you follow that notion unwaveringly with no regard to changing environments or individual preferences, you’re setting yourself up for disaster.

The best leaders are ones who understand that leadership styles must change and adapt over time in response to new situations. They aren’t afraid to accommodate the needs of different employees, and encourage themselves to grow and improve their leadership style over time.

There’s no switch you can flip to become a great leader, and nobody starts out with a natural-born affinity for leadership. Finding success in a leadership role takes time and experience as you slowly gain familiarity with your team, and construct your own unique approach in leading. Remember the fundamental rule of leadership: your job is to make sure everybody else is best equipped to perform their jobs. Keep this in mind as you form all your policies and set direction for your team on individual assignments

Källa: entrepreneur.com, April 2015
By: Larry Alton
More about the author here
Link
More about Leadership here

Changing the nature of board engagement

Posted in Aktuellt, Board work / Styrelsearbete, Executive Coaching on April 10th, 2015 by admin

Five tips for directors and CEOs striving to make the most of their limited time.

“Ask me for anything,” Napoleon Bonaparte once remarked, “but time.”

Board members today also don’t have that luxury. Directors remain under pressure from activist investors and other constituents, regulation is becoming more demanding, and businesses are growing more complex. McKinsey research suggests that the most effective directors are meeting these challenges by spending twice as many days a year on board activities as other directors do.

As directors and management teams adapt, they’re bumping into limits—both on the amount of time directors can be asked to spend before the role is no longer attractive and on the scope of the activities they can undertake before creating organizational noise or concerns among top executives about micromanagement. We recently discussed some of these tensions with board members and executives at Prium, a New York–based forum for CEOs.
boooring
The ideas that emerged, while far from definitive, provide constructive lessons for boardrooms. If there’s one overriding theme, it’s that boosting effectiveness isn’t just about spending more time; it’s also about changing the nature of the engagement between directors and the executive teams they work with.

Engaging between meetings.
Maggie Wilderotter, chairman and CEO of Frontier Communications (and a member of the boards of P&G and Xerox) stresses that “it’s not just about the meetings. It’s about being able to touch base in between meetings and staying current.” Such impromptu discussions strengthen a board’s hand on the company’s pulse. Keeping board members informed also minimizes the background time that slows up regular board meetings. And the communication works both ways. “I also want board members to elevate issues that they’re seeing on the horizon that we should be thinking about,” explains Wilderotter. “To me, it’s really more of a two-way street.” Directors and executive teams will need to work out what rhythm and frequency are right for them. Denise Ramos, president and CEO of ITT, notes that “conversations with board members every week or every two weeks may be too much.” For boards seeking to boost their level of engagement between meetings, experimentation and course correction when things get out of balance are likely to be necessary.

Engaging with strategy as it’s forming.
Strategy is an area where the diverse experiences and pattern-recognition skills of experienced directors enable them to add significant value. But that’s only possible if they’re participating early in the formation of strategy and stress-testing it along the way, as opposed to reviewing a strategy that’s fully baked by executives.

In the description of Wilderotter, strategy needs to become “a collaborative process where different opinions can be put on the table” and “different options can be reviewed and discarded.” This shifts the board’s attitude from reactive to proactive and can infuse a degree of radicalism into the boardroom. Effective directors don’t shy away from bold strategic questions, such as “what businesses should this company own?” and “what businesses should this company not own?” We were impressed by one board that even dared ask, “should this company continue to exist?” In fact, that board concluded that the company should not continue to exist, and effected a highly successful reorganization separating the firm into several freestanding enterprises.

Engaging on talent.
Directors have long assumed responsibility for selecting and replacing CEOs, both in the normal course of business and in “hit by a bus” scenarios. Many also find it useful to track succession and promotion—for example, by holding annual reviews of a company’s top 30 to 50 key executives. But to raise the bar, some boards are moving from simply observing talent to actively cultivating it. Case in point: directors who tap their networks to source new hires. Donald Gogel, the chairman and CEO of Clayton, Dubilier & Rice, explains that “our board members can operate like a highly effective search firm. There’s nothing like recruiting an executive who worked for you for a long time, particularly in some functional areas where you know that he or she is both capable and a great fit.” Other boards actively mentor high-performing executives, which allows those executives to draw upon the directors’ experience and enables the board to evaluate in-house successors more fully.

Engaging the field.
Another way to enhance board engagement is to assign directors specific operational areas to engage on. Board members can assume roles in specific company initiatives, such as cybersecurity, clean technologies, or risk—becoming not only “the board’s eyes and ears,” notes Eduardo Mestre, senior advisor for Evercore Partners and a board director of Comcast and Avis Budget, “but really being a very active participant in the process.” Jack Krol, chairman of Delphi Automotive and former chairman and CEO of DuPont, requires board members to visit at least one business site every 12 months. At the same time, directors should be mindful not to interfere with operational teams or to supplant managers. The goal is to target specific projects that are particularly appropriate for individual directors and to encourage participating board members to be, as one director says, “collaborative, not intrusive.”

Engaging on the tough questions.
We noted above the value of probing difficult strategic issues, but the importance of asking uncomfortable questions extends beyond strategy sessions, to a wide range of issues. “You should have some directors—perhaps 20 percent of the board—who know the industry and can challenge any operating executive in that company on industry content,” says Dennis Carey, a Korn Ferry vice chairman who has served on several boards. “But the problem is not too few people on boards who know their industries. The problem is too many people who know the industries, who are looking in the rearview mirror and assuming that what made money over the past 20 years will make money again.” Michael Campbell, a former chairman, CEO, and president of Arch Chemicals, builds on this theme by adding that “every board member does not necessarily need to have industry experience. But they must have the courage in the boardroom to ask difficult questions.”

Our McKinsey colleagues have noted in past articles that understanding how a company creates (and destroys) value makes it much easier to identify critical issues on the fly.

In fact, it is worth asking whether everyone in the boardroom does indeed understand how the company and each of its divisions make money. Gogel even suggests that “boards should have at least one person who has the responsibility to think like an activist investor. Many boards are caught unaware because no director is playing that role.”

As boards raise and grapple with uncomfortable questions, it’s important to connect the dots between issues—perhaps by tasking one director with serving in an “integrator” role. “We get into a boardroom,” Wilderotter remarked, “and everybody’s a peer. But having a specific capacity to bring disparate points together is critical to keeping a board functional versus having it be dysfunctional.”

Ultimately, there are no shortcuts to building and maintaining well-attuned board and executive mechanics. Each of the measures requires hard work from the board members—and, sometimes, a CEO with thick skin. But a good director will provide the extra effort, and an effective CEO will make the most of an engaged board’s limited time.

Source: McKinset.com, 10 April 2015
Author: Bill Huyett
About the author: Bill Huyett is a director in McKinsey’s Boston office, and Rodney Zemmel is a director in the New York office.
Link

Ten career mistakes you will regret

Posted in Aktuellt, Allmänt, Executive Coaching, Leadership / Ledarskap on April 10th, 2015 by admin

These 10 career mistakes could damage your long-term career prospects. If you’re making one of these common career mistakes, now’s the time to change your ways and get your career back on track.

1. You are coasting
It’s easy to do – you’ve been at your company for a few years, you’ve got comfortable and have stopped pushing yourself. By putting a little more effort in every day and pushing yourself out of your comfort zone, you may well be able to get more out of your job. From securing a promotion to earning a pay rise, a little bit of effort can go a long way.

2. You aren’t seeing the bigger picture
As a busy and ambitious professional who is constantly managing multiple projects and team members, and undoubtedly under relentless pressure to achieve, it can be hard to force yourself to take a step back and really see the bigger picture.
Developing a broader understanding and appreciation of your organisation’s ultimate goals will not only provide you with a deeper sense of purpose and passion for what you do, and ultimately make you more successful.

Mistake 23. You are burning bridges
Relationships, networking and word of mouth recommendations are incredibly important in business and career progression. Burn your bridges and you may find that your reputation precedes you next time you’re looking for a new job.

4. You are putting your career before your life

Though work is important, without a bit of balance in your life you won’t feel truly happy, and if you don’t feel happy or healthy, you’re unlikely to fulfil your career potential. So, take some time out to start putting things into perspective.

5. You are blurring the line between personal and professional
If you’ve been working in the same company for a long time, the line between personal and professional relationships can become blurred. By keeping clear boundaries you can ensure that you perform your best when you’re at work, are viewed in a professional light, and don’t take any baggage with you into the office.

6. You always think the grass is greener
Moving jobs because you think the grass is greener somewhere else can be a big mistake. How do you know whether you would be happier if you changed jobs or whether you are better staying where you are? You need to ensure you are moving for the right reasons before you begin to search for an alternative role. I urge you to consider these factors before making a move.

7. You are allowing your skills to become out of date
With the advancement of new technology moving so quickly, it’s more important than ever to stay up to date and ensure your skills are cutting edge. Failing to keep on top of new innovations could see your career begin to lag, with younger, more dynamic employees snapping at your heels.

8. You didn’t trust your gut
If you’ve been working in an industry for a number of years, the chances are you’ve developed some pretty good instincts. To ensure you don’t have any regrets in the future, try to trust your intuition when it comes to important business decisions.

9. You aren’t focusing on projects which will drive the most value
Instead of dividing your time between lots of low value projects and losing sight of what matters, try to focus on the projects that will drive your company forward, bring in revenue and help your business to grow. This will only serve to reflect well on you and motivate you to continue to succeed.

10. You don’t believe in yourself
If you don’t believe in yourself, it’s unlikely your employers or colleagues will either. Try to build your confidence by thinking back at all those things you have achieved in your career, stop listening to the voices in your head and start believing in your own abilities again. You are better than you give yourself credit for.

Source: Linkedin.com, 10 April 2015
Link
By: Catherine Gutsell

Föreläsning: “Först till framtiden”

Posted in Aktuellt, Lectures / Föreläsningar on April 8th, 2015 by admin

70% av dagens svenska chefer sig att man förväntas öka sin produktion (eller motsvarande) under de kommande tre åren. Och det med samma eller mindre resurser!

En nyckel till framgång är att lyckas mobilisera sin organisation både snabbare och mer effektivt än tidigare.

Vill Du höra mer om hur framgångsrika företag lyckas med detta?
Du är välkommen att kontakta mig: johan.mathson@arc-ec.se

Läs gärna mer här.

11103150_937681556265067_5424776954750022137_o