Mindre stillasittande är en ledarfråga

Det ökade stillasittandet är starkt kopplat till arbetslivet.
Här har chefer en viktig uppgift i att ändra företagskulturen, anser ledarskapskonsulten Eva Öhrn.

office 1Timme efter timme framför datorn och sittande möten är en av förklaringarna till det ökade stillasittandet bland befolkningen. Detta är både en företagskulturell fråga och en ledarfråga anser Eva Öhrn, ledarskapskonsult på Market Cap Group. ”Ledaren har en viktig uppgift i att vara en god förebild. Det handlar om självledarskap”, säger hon.

De senaste åren har hon märkt ett ökat intresse för att jobba förebyggande mot både fysisk och psykisk ohälsa. Men chefer behöver få mer kunskap och stöd i det arbetet, tycker hon.
”Ledare bör fundera på hur man med små konkreta medel kan skapa en arbetsmiljö där folk mår bra och trivs. Lyft fram de här frågorna på arbetsplatsen och skapa en öppen diskussion”, säger Eva Öhrn.

Johannes Cullberg, grundare av hälsoföretaget Proactive, har under våren lanserat ett verktyg som syftar till att hjälpa företag med just detta, Jepp.
”Vi såg att det fanns ett stort hål på marknaden mellan företagshälsovården och friskvården. Det fanns ingen hjälp för de medarbetare som är stressade och mår dåligt i vardagen men som inte är särskilt träningsintresserade”, säger han.

Jepp är en app där varje medarbetare får göra en hälsoenkät och utifrån detta får förslag på små enkla beteendeförändringar i vardagen. Det kan handla om att ta trapporna i stället för hissen, ta tre djupa andetag mellan möten, eller att stå upp och jobba några minuter varje timme.office 2
”Efter varje liten aktivitet i vardagen har man gjort en jepp. Det här handlar om att bli medveten om sina beteenden och att jobbar med små dagliga förbättringar”, säger Johannes Cullberg.

På företaget Benify har man testat Jepp under våren. Företagets hälsostrateg Linn Sterby ser flera fördelar med verktyget.
”Vi jobbar intensivt med det här nu och det har redan gett effekt genom att alla börjar prata med varandra och reflekterar över hälsan. Medarbetarna väljer själva vad de vill fokusera på och anpassar sina jepps efter det. Som arbetsgivare får vi inte se resultaten på individnivå men vi kan se vilka utmaningar medarbetare på de olika avdelningarna står inför och kan anpassa våra hälsosatsningar utifrån det”, säger hon.

Fakta – Eva Öhrns bästa tips:
– Inför kortare möten, gärna 30 minuter.
– Pröva promenadmöten, korta avstämningsmöten.
– Ta trapporna i stället för hissen.
– Ställ dig upp när telefonen ringer eller när du skickar mejl.

Källa: DI.se, 20 maj 2015
Länk
Av: Malin Letser (malin.letser@di.se)

Comments are closed.