Målstyrning allt viktigare

Moderna företag måste vara anpassningsbara när det gäller hur och var medarbetarna arbetar. Här spelar målstyrning och måluppföljning en stor roll, för när omständigheterna och kraven förändras måste även målen uppdateras.

Det mobila kontoret bygger inte bara på smart användande av ny teknik utan minst lika mycket på kommunikation och organisationskultur. Något av det viktigaste är att se till att målstyrninggoal 1 och måluppföljning fungerar. Producerar företaget rätt saker? Fullföljer medarbetarna sina projekt på ett effektivt sätt? Är företagets långsiktiga strategi uppdaterad med verkligheten?
– Mål handlar om sätta en riktning för organisationen, teamet eller individen; någonting som man vill uppnå kopplat till mätbara parametrar inom en viss tidsram, säger Katarina Starendal.

Hon är personalvetare och jobbar som HR-manager på varumärkeskonsultföretaget LynxEye. Hon har även erfarenhet från flera av de stora svenska it-succéerna som Klarna och spelföretaget Dice. Förutom mål betonar hon även vikten av att ha en vision:
– ”Vi ska bli mer digitala” är kanske inte ett mätbart eller tidsbundet mål, men bra som vision. Både företag och individer måste ha en vision, annars blir målen meningslösa. Visionen ska helst vara något som engagerar, snarare än bara ”för att tjäna pengar”, säger hon.

Komplex omvärld kräver nya mål
De här frågorna har såklart alltid varit viktiga, men när medarbetarna inte träffas rent fysiskt på daglig basis krävs nya strategier för att uppnå målen.
– Det är inte arbetsplatsen i sig som skapar annorlunda målstyrning, förändringar i omvärlden gör att vi måste jobba annorlunda med mål. Sen är det en större utmaning att jobba med mål om man är utspridda på olika platser inte träffas så mycket fysiskt, säger Katarina Starendal.

goal 2Den viktigaste förändringen som moderna företag har att förhålla sig till är att teknikutvecklingen gjort världen mer komplex och snabbföränderlig. Detta gör att många av dessa företag tillämpar agila metoder, vilket särskilt påverkar målstyrning.
– Det innebär att man är inställd på föränderlighet; både målen och produkten ska kunna förändras under projektets gång. Man bryter ner komplexa projekt i mindre delar och jobbar med mål på kort sikt. I slutet av perioden tittar man på vad man åstadkommit och ser om det man har planerat fortfarande är aktuellt eller behöver ändras.

Det är en stor skillnad mot tidigare då förarbetet och planeringen låg i fokus:
– I mer traditionella metoder gör man en projektplan för hela projektet och sedan försöker man följa den till punkt och pricka. Men det blir jätteproblematiskt om planen behöver anpassas för det har metoden inte utrymme för, säger Katarina Starendal.

Ökat krav på coachande ledare
För att målstyrningen på en modern arbetsplats ska fungera krävs ett ökat förtroende för de anställda. Det innebär en förändrad chefsroll, från kontroll till ledarskap. Cathrin Frisemo är konsult och författare och har skrivit boken ”WIFL 2.0 – Din guide till det digitala arbetslivet”. Hon pekar på tre faktorer som särskilt viktiga för ledare på dagens arbetsplatser:
– Autenticitet, transparens och god kommunikationsförmåga. Du måste leva som du lär, både som person och som företag. Vi pratar idag om kontrollskap kontra ledarskap, hela det där håller på att skifta mot ett mer coachande ledarskap.

Källa: Telia.se, 2 september 2015
Länk

Leave a Reply