Cheferna som lyckas bäst

Vad är det som gör att vissa chefer lyckas bättre än andra? Teorierna har gått isär, men nu har forskning visat vilka egenskaper som gör att vissa chefer når framgång.

bra chefLedarskap ser olika ut på olika arbetsplatser och skiljer sig åt mellan olika chefer. Medan ledarskapet utvecklats i en allt mer demokratisk och humanistisk riktning under de senaste årtiondena leder fortfarande många chefer med pondus och distans till sina medarbetare – trots att ett tufft ledarskap inte ger bättre resultat.

Forskning visar faktiskt att det är precis tvärtom. Arbetsplatser där chefen stöttar och bryr sig om sina medarbetare är mer lönsamma än andra arbetsplatser. Det framgår av en studie som Bård Kuvaas, professor i organisationspsykologi vid Handelshögskolan i Oslo har gjort. Undersökningen, som genomfördes bland 550 anställda på 75 bensinstationer, visade att stöttande chefer både fick mer nöjda medarbetare och lönsamma verksamheter.

De bensinstationer som fick högst betyg gällande ledarskap uppvisade ekonomiska resultat som var 38 procent högre än de stationer som hade lägst betyg.

Stöd i amerikansk forskning
Amerikansk forskning ger stöd för Bård Kuvaas undersökningsresultat. Studier som Emma Seppälä, doktor i psykologi vid Stanford University, har gjort visar att trevliga och snälla chefer vinner i längden.

Seppäläs forskning visar att schyssta chefer får schyssta medarbetare, vilket leder till ökad lojalitet och mer samarbete. Medarbetare som har snälla chefer blir dessutom mer produktiva, både i grupp och individuellt.
– Hårda chefer tror ofta att produktiviteten hos de anställda ökar om man drar åt tumskruvarna. Det enda som ökar är stressen och forskning visar att höga stressnivåer leder till kostnader för både arbetsgivare och anställda, skriver Emma Seppälä i Harvard Business Review.

Seppälä drar slutsatsen att snälla chefer får sina medarbetare att känna trygghet, vilket minskar stressen av att känna sig hotad. Den minskade stressen leder också till ökad glädje och färre sjukdagar.

Källa: saljledarskap.se, 6 oktober 2015
Av: Anders Nilsson
Länk

Comments are closed.